Våre folk

Stein Agnar Sannes
Fagekspert
+47 936 19 395
sas@vardehartmark.no

Som utvikler av IKT- og applikasjonsløsninger lager Stein Agnar verdiøkende verktøy for våre kunder. I sin portefølje finner du blant annet portalen til DNB Eiendom, Strategirommet til Møller Mobility Group og den prisvinnende løsningen Meny Masters.

Terje Male
Daglig leder og partner
+47 909 19 399
tm@vardehartmark.no

Terje har toppledererfaring og har ledet større omstillingsprosjekter knyttet til logistikk, eiendom, IT og digitalisering. Han er ekspert på endringsledelse og strategirealisering

Malene Hoftun Jæger
Seniorkonsulent
+47 466 25 846
mhj@vardehartmark.no

Malene har en solid bakgrunn fra kommunikasjonsbransjen, og med sine strategiske evner vet Malene hva som skal til for å lage innhold som treffer målgrupper du er på jakt etter.

Marthea Walle
Fagkonsulent
+47 459 15 310
mw@vardehartmark.no

Marthea har en bachelor i innovasjon og forretningsutvikling, og master i organisasjon, ledelse og arbeid fra UiO. Arbeidsoppgaver av strategisk og analytisk art er hennes område, samtidig som hun gjerne er kreativ og nytenkende.

Inge Andersen
Partner
+47 901 22 833
inge.andersen@vardehartmark.no

Inge vet hvordan ledelse utøves i krevende landskap, hvordan man bygger prestasjonskultur og ikke minst hvilke beslutninger som må tas for å skape fremdrift og realisere strategier.

Adele Forsberg
CFO / COO
+47 957 20 724
af@vardehartmark.no

Adele er den hos oss som er sterkest på økonomi, tall og systemer. I tillegg fører hun staben med stø hånd her på kontoret i Hoffsveien.

Erlend Skansen
Fagkonsulent
+47 926 18 110
es@vardehartmark.no

Erlend har ansvar for utvikling og istandsetting av våre digitale produkter, og med han bak rattet kan man være sikker på at varene som leveres kundene er av ypperste klasse.

Marianne Bjarstad
Partner
+47 905 40 372
mb@vardehartmark.no

Marianne er en anerkjent leder med en egen evne til å forstå industriene hun jobber i. Med 20 års erfaring som toppleder har hun god markedskunnskap og mestrer samspillet mellom mennesker, kultur og digitalisering.

Karl Filip Singdahlsen
Kommunikasjonsrådgiver
+47 92640601
kfs@vardehartmark.no

Kalle er ekspert på digital markedsføring. Når kundene trenger innhold, digitale markedskampanjer eller kommunikasjonsråd er Kalle mannen de tar kontakt med.

Reidar Mueller
Partner
+47 908 71 924
rm@vardehartmark.no

Reidar er, med sine bransje- og markedsanalyser, en etterspurt konsulent og foredragsholder innenfor varehandelen.

Grunde Fredriksen
Founding partner
+47 909 26 942
gf@vardehartmark.no

Grunde er Co-grunnlegger av Vardegruppen, og er dyktig på endringsprosesser, forretningsutvikling, strategiutvikling og realisering. Han bistår gjerne toppledere ved å være en dyktig og grundig sparringspartner.

Stella Heieren
Konsulent
+47 414 13 133
sh@vardehartmark.no

Stella behersker både den operative og strategiske delen av kommunikasjonsfaget. Hun hjelper våre kunder med formuleringer for å bli forstått og hørt.

Sara Landsverk
Konsulent
+47 977 79 451
sl@vardehartmark.no

Sara har en mastergrad i organisasjon, ledelse og arbeid. I tillegg har Sara erfaring med ledelse, salg, rådgivning og analyse.

Terje Uthusli
Partner
+47 901 25 606
tu@vardehartmark.no

Terje er en nestor innenfor organisasjons- og lederutvikling. Han er dyktig på å få ledergruppen til å trekke i samme retning, bistå ved omstilling og skape god bedriftskultur.

Kjartan Laupstad
Partner
+47 936 42 489
ktl@vardehartmark.no

Kjartan er vår analyse-guru, som gjør detaljert innsikt til forståelige biter for våre kunder. Som utdannet siviløkonom med allerede lang konsulenterfaring, har Kjartan betydelig kunnskap om finans, strategi og organisasjonsrådgivning

Charlotte Bayegan
Seniorkonsulent
+47 909 89 163
cb@vardehartmark.no

Charlotte er utdannet jurist og har inngående kunnskap om personvern. I Datatilsynet, Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet og Røde Kors arbeidet hun med implementering og rådgivning innen GDPR og kjenner godt til skole,- helse,- og barnevernssektoren i offentlig forvaltning.

Stefan Elston
Seniorkonsulent
+47 484 14 008
stefan.elston@vardehartmark.no

Stefan er siviløkonom, analytiker, og kreativt geni - en uvanlig og verdifull kombinasjon. Kvantitative- og kvalitative analyser, samt konseptutvikling, er hans spesialfelt.

Vibeke Nyvold
Assosiert partner, Rekruttering og HR
+47 917 40 325
vn@vardehartmark.no

Vibeke har lang erfaring som HR-direktør i store norske og internasjonale selskaper, hvor hun har fokusert på organisasjons- og lederutvikling.

Marie Mejlænder
Fagkonsulent
+47 959 70 330
mm@vardehartmark.no

Marie har en mastergrad i ledelse- og organisasjonspsykologi. Hun har spisskompetanse innen organisasjonsatferd og endringsledelse som betyr at hun raskt finner strategiske- og kommersielle muligheter for å skape gevinster

Even Nordstrøm
Assosiert partner
+47 411 89 012
en@vardehartmark.no

Even har tidligere vært konsernsjef i A-pressen og er i dag assosiert partner i Varde Hartmark.

Frode Stang
Assosiert partner
+47 959 47 419
fs@vardehartmark.no

Frode er journalist med lang erfaring som programleder og nyhetsreporter. Hans kompetanse er noe våre kunder etterspør, spesielt når oppdragene er kriseøvelser, mediehåndtering og presentasjonstrening.

Øystein Jåtøg-Rød
Assosiert partner
+47 954 50 500
ojr@vardehartmark.no

Øystein har mange års erfaring fra ulike leder- og topplederroller. Han har lang erfaring med prosjektarbeid, og har et fleksibelt kompetansefelt etter å ha ledet prosjekter innen strategi, økonomi, IT, logistikk, omstilling og evaluering.

Anders Wigdahl
Seniorkonsulent
+47 406 39 135
aw@vardehartmark.no

Anders har bred erfaring fra strategisk og finansiell rådgivning, og har sterk analytisk og metodisk kompetanse, samt bransjekompetanse fra en rekke industrier. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med spesialisering i finans.

Thea Langkaas
Produsent og fagkonsulent
+47 415 75 815
thea.langkaas@vardehartmark.no

Thea har en bachelor i journalistikk, med media og kommunikasjon i bunn. Med betydelig erfaring innen streaming og videoproduksjon, og med et svennebrev i grafikk, er hun en stor ressurs for vårt studio.

Gro-Helene Skalstad
Office manager og markedskoordinator
+47 928 34 067
ghs@vardehartmark.no

Gro-Helene er vår office manager og markedskoordinator, hun holder i alt vi gjør på markedssiden. Hun har en variert bakgrunn, både fra reiseliv, tekstilbransjen, bærekraft og som grûnder og skuespiller.

Vian Pashaei
Konsulent
+47 473 61 993
vp@vardehartmark.no

Vian har bred erfaring fra statlig sektor, blant annet fra arbeid i departement og med Norges offentlige utredninger. Gjennom både jobb og studier har hun også fått mye internasjonal erfaring. Vian har en master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med fordypning i analyse, internasjonal- og offentlig politikk.

Christer Arntsen
Konsulent
+47 452 62 289
ca@vardehartmark.no

Christer er analytiker med bakgrunn i finans, og har opparbeidet seg solid erfaring fra en rekke store selskaper.

Anniken T. Nielsen
Konsulent
+47 971 17 125
atn@vardehartmark.no

Anniken er siviløkonom med mastergrad i strategi. Hun har flere års erfaring fra konsulentbransjen, hvor hun blant annet har ledet store anbudsprosesser og vunnet viktige rammeavtaler hos bransjeledende kunder i offentlig sektor.

Hedda Bull-Hansen Sarhan
Seniorkonsulent
+47 988 42 705
hs@vardehartmark.no

Hedda er en erfaren rådgiver og prosessleder i skjæringspunktet kommunikasjon, virksomhetsstrategi og forretningsutvikling. Hun jobber innsiktsbasert og analytisk og går dypt inn i kundenes problemstillinger. Hedda er utdannet journalist og har en MSc i global politikk fra London School of Economics and Political Science (LSE).