Våre folk

Grunde Fredriksen
Grunde Fredriksen
Founding partner / Managing partner
+47 909 26 942
grunde.fredriksen@vardehartmark.no

Grunde er founding partner i Vardegruppen, og jobber med alle Varde Hartmarks tjenesteområder innen Forretnings-rådgivning. Han har over 30 års erfaring med å snu steiner, stille vanskelige spørsmål og kreve smertefulle svar. Når du har møtt Grunde, husker du det som regel.

Sissel Grefsrud
Sissel Grefsrud
CFO
+47 930 02 527
sissel.grefsrud@vardehartmark.no

Sissel har ansvaret for økonomifunksjonen i Varde Hartmark. Hun har lang erfaring fra ulike lederstillinger og styreroller i næringslivet og har sin kjernekompetanse innen økonomistyring, regnskap og finans. Sissel har en langsiktig og analytisk tilnærming til sitt fagområde, men jobber også gjerne med ad hoc prosjekter og endringsprosesser. 

Hun er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). 

Lars Martinsen
Lars Martinsen
CTO og partner
+47 958 08 754
lars.martinsen@vardehartmark.no

Lars er en erfaren rådgiver og leder, med mange års erfaring innen forretningsutvikling, prosesskartlegging og rådgivning i mange ulike bransjer for både privat og offentlig sektor. Fokuset til Lars har alltid vært digitalisering og innovasjon, og hvordan organisasjonsstruktur, forretningssystemer og prosesser kan optimaliseres for å skape merverdi for kunder.

Lars har en mastergrad i kommunikasjonsteknologi fra NTNU.

Hedda Bull-Hansen Sarhan
Hedda Bull-Hansen Sarhan
Partner
+47 988 42 705
hedda.sarhan@vardehartmark.no

Hedda jobber med kommunikasjon, strategiutvikling og -implementering og er en erfaren rådgiver i skjæringspunktet kommunikasjon, virksomhetsstrategi og forretningsutvikling. Hun jobber innsiktsbasert og analytisk og går dypt inn i kundenes problemstillinger. 

Hedda er utdannet journalist og har en MSc i global politikk fra London School of Economics and Political Science (LSE).

Morten Duesund
Morten Duesund
Partner
+47 928 98 982
morten.duesund@vardehartmark.no

Morten er partner i Varde Hartmark og har over 20 års erfaring som leder- og ledelsesrådgiver for både privat og offentlig sektor. Morten jobber med ledelses- og virksomhetsutvikling og strategirealisering, og jobber ofte med selskaper i større transformasjoner. Mortens spesialitet er å jobbe med, og hjelpe ledere å løse «ekte vanskelige» utfordringer.

Morten har en PhD i verdiskaping, og er professor ved SKEMA Business School i Frankrike, hvor han blant annet underviser i Business Agility og Performance Improvement.

Adele Forsberg
Adele Forsberg
Partner
+47 957 20 724
adele.forsberg@vardehartmark.no

Adele er partner i Varde Hartmark og er en erfaren leder. Hun jobber med teknologi- og forretningsrådgivning med kjerne kompetanse innen økonomistyring. Hun har flere år bak seg som CFO og COO.

Ken Roar Riis
Ken Roar Riis
Partner
+47 900 54 300
ken.roar.riis@vardehartmark.no

Ken Roar er en erfaren leder og rådgiver, med erfaring innen ulike områder av IKT, vedlikehold, prosess og produksjonsindustri, olje og gass, og logistikk og transport.

Ken Roar har en bachelor i økonomi fra BI, samt en rekke kurs innen ledelse og management.

Terje Uthusli
Terje Uthusli
Partner
+47 901 25 606
terje.uthusli@vardehartmark.no

Terje jobber med organisasjons- og lederutvikling. Han har lang erfaring med å utvikle og gjennomføre programmer for en rekke norske og internasjonale virksomheter. Terje har også undervist på BI Oslo og UiO i fagene organisasjon og ledelse, endringsledelse mm.

Terje har hovedfag i pedagogikk, sosiologi og psykologi med tilleggsutdannelse i matematikk fra UiB og UiO. Han har også gjennomført et program i Strategic Human Resourcing fra UCLA, og er autorisert bruker av JTI, Teamkompasset og LIFO.

Reidar Mueller
Reidar Mueller
Partner
+47 908 71 924
reidar.mueller@vardehartmark.no

Reidar jobber med forretningsrådgivning og strategiutvikling. Han har omfattende styre-, leder- og konsulenterfaring gjennom mer enn 30 år fra arbeid med ledende handels-, reiselivs- og kjedevirksomheter. Som bedriftsrådgiver har han jobbet med strategi- og kjedeutvikling, bransje-, konkurranse og mulighetsanalyser, lønnsomhetsforbedringsprogram, etablering og implementering av beste praksis samt generell rådgivning til kjedeledere og eiere.

Reidar brukes jevnt som kildereferanse eller ekspertkommentator innen detalj- og kjederelaterte spørsmål.

Gellert Keresztes
Gellert Keresztes
Seniorkonsulent
+47 944 78 247
gellert.ferenc.keresztes@vardehartmark.no

Gellert jobber med digital rådgivning, organisasjons- og strategiutvikling. Han har bred erfaring med ledelse, rådgivning og forretnings- og organisasjonsutvikling fra både privat og offentlig næringsliv. Gellert er mulighetsorientert og drives av å utvikle produkter og ideer som kan inspirere og løse komplekse utfordringer.

Gellert har en Master i statsvitenskap med fokus på ressursforvaltning og institusjonell analyse fra Luleå Tekniska Universitet.

Hajra Khan
Hajra Khan
Seniorkonsulent
+47 452 53 635
hajra.khan@vardehartmark.no

Hajra jobber med digital forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og digital endringsledelse. Hun har bred digitaliseringskompetanse og har jobbet i skjæringspunktet mellom organisasjon, prosesser og teknologi. Hajra er opptatt av å jobbe ut ifra et forretningsperspektiv, tenke helhetlige og samtidige fokusere på endringsledelse for å sikre god implementering. 

Hajra har en Bachelor of Science i Økonomi og ledelse med fordypning i ledelses- og kommunikasjonsfag, fra Handelshøyskolen BI.

Hege Gran Lundeby
Hege Gran Lundeby
Seniorkonsulent
+47 984 39 121
hege.gran.lundeby@vardehartmark.no

Hege jobber med teknologiutvikling, datadrevet innovasjon og produktutvikling as a service. Hun har bred prosjekterfaring, blant annet innen kommunikasjon, og transport og logistikk, hvor hun har vært med på å utvikle avanserte datamodeller. Hege trives i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning, og er opptatt av å finne verdifull innsikt i store datamengder, og utvikle løsninger som skaper merverdi.

Hege har en master i kybernetikk og robotikk fra NTNU i Trondheim, med fordypning innen biomedisinsk bevegelse.

Julie Borchgrevink
Julie Borchgrevink
Seniorkonsulent
+47 99 47 66 35
julie.borchgrevink@vardehartmark.no

Julie jobber med kommunikasjon, strategiutvikling og strategirealisering. Hun har lang erfaring fra rådgivning og strategisk og operativt ledernivå, med spisskompetanse innen helse- og omsorgsfeltet i Norge og Skandinavia. Julie jobber innsiktsbasert med leveranser som gir forretningsmessig verdifull beslutningsstøtte for kundene i tråd med virksomhetens strategi.

Julie er utdannet innenfor journalistikk, språk og statsvitenskap og har en master (EMM) i ledelse fra Handelshøyskolen BI.

Simon Haanes Lunde
Simon Haanes Lunde
Seniorkonsulent
+47 915 59 737
simon.lunde@vardehartmark.no

Simon jobber med strategirealisering, strategiutvikling og analyse. Han har tidligere jobbet i forskjellige norske og utenlandske skipsrederier og konsulentfirma. Hans hovedoppgaver har vært; store restruktureringsprosjekter, treasury funksjoner, verdikjede-analyser, compliance, og alle typer analyser/bistand til  små og store organisasjoner i alle bransjer. Han har en internasjonal og variert bakgrunn og kan bistå med de fleste problemstillinger.

Simon har en Bachelor of Science (BSc) i Financial Management fra University of Essex i Storbritannia.

Stein Agnar Sannes
Stein Agnar Sannes
Seniorkonsulent
+47 936 19 395
stein.agnar.sannes@vardehartmark.no

Stein har det tekniske ansvaret for flere av Varde Hartmarks IKT- og applikasjonsløsninger. Han har blant annet vært ansvarlig for Complianceverktøyet TradeLog for Euronext Oslo og opplæringsportalen MENY Masters for MENY. Stein er opptatt av å utvikle verdiøkende verktøy, og trives godt i arbeid med UX, datavarehus optimalisering, sikkerhetsanalyse, driftsredundans, og utvikling i backend og frontend.

Han er utdannet med en bachelor i Informatikk, matematikk og økonomi fra Universitetet i Oslo (UiO).

Tord Fanøy Bårdsen
Tord Fanøy Bårdsen
Seniorkonsulent
+47 994 31 587
tord.bardsen@vardehartmark.no

Tord jobber med teknologi- og forretningsrådgivning med spisskompetanse innen informasjonssikkerhet. Han har erfaring innen ekstern- og internrevisjon, IT-revisjon, GRC og forretningsutvikling. Tord har en tverrfaglig bakgrunn og med dyp forretningsforståelse og analytiske evner har han en virksomhetsrettet prosjekttilnærming.

Han har en Bachelor med dobbel fordypning i finans og økonomi, Bachelor i realfag med fordypning i informatikk, og Master i Entreprenørskap og Innovasjon.

Vegard Armando Piña-Munthe
Vegard Armando Piña-Munthe
Seniorkonsulent
+47 478 60 883
vegard.munthe@vardehartmark.no

Vegard jobber med forretnings-rådgivning, digital rådgivning, og digitale løsninger. Han er en erfaren forretningsutvikler, med kjernekompetanse innen IT og innovasjon. Vegard har designet ulike innovasjon- og forvaltningsprosesser tilpasset ulike organisasjoner, der brukerfokus, tidlig målbar gevinst, og kontinuerlig inkrementell forbedring alltid er sentrale elementer.

Vegard er utdannet innen molekylærbiologi og informatikk fra UiO, og er sertifisert programleder, prosjektleder, og scrum-master.

Andreas Hamre
Andreas Hamre
Konsulent
+47 454 27 228 
andreas.hamre@vardehartmark.no

Andreas jobber som fullstackutvikler med fokus på backend på .NET. Han har flere års erfaring med plattformen ServiceNow og han har vært med på å implementere prosesstøtte for flere store kunder. 

Andreas har mastergrad (MSc) i teknisk kybernetikk og robotikk fra Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Camilla Haga Pedersen
Camilla Haga Pedersen
People and Communications konsulent
+47 476 16 706
camilla.haga.pedersen@vardehartmark.no

Camilla sørger for at Varde Hartmark er et fantastisk sted å jobbe. Hun har lang administrativ erfaring fra IT-bransjen, og har tatt stort eierskap til konsulentreisen i sine tidligere jobber. I Varde Hartmark er Camilla en del av administrasjonen og ansvarlig for våre interne samlinger og eksterne eventer, i tillegg til at hun hjelper konsulentene våre med onboarding og prosesser knyttet til selskapet.

Camilla har en bachelor i Hotelledelse fra Høyskolen i Kristiania.

Erlend Skansen
Erlend Skansen
Konsulent
+47 926 18 110
erlend.skansen@vardehartmark.no

Erlend jobber med teknologi- og produktutvikling, som fullstackutvikler. Han jobber hovedsakelig med PHP, HTML, CSS og Javascript. Flere av prosjektene Erlend har vært involvert i, har handlet om å utvikle eksisterende nettsider, tilpasse innhold og sørge for sømløs oppdatering av den aktive løsningen. Erlend er trives med å jobbe i tett samarbeid med kunde, og drives av å finne gode løsninger.

Erlend har utdanning innen programmering (bSC) fra Westerdals Oslo ACT. 

Harald Fæste
Harald Fæste
Konsulent
+47 908 80 248
harald.faeste@vardehartmark.no

Harald jobber med kommunikasjon, strategiutvikling og strategirealisering. Han har tidligere erfaring fra kommunikasjonsbyrå og har bistått kunder med en rekke kommunikasjonsfaglige problemstillinger. Harald har en strukturell og metodisk tilnærming til kommunikasjon og trives med å bryte ned kompleks informasjon til tydelige budskap. 

Harald har en double degree (MSc) i Internasjonal ledelse fra International School of Management i Hamburg og Napier University i Edinburgh.

Harnit Kaur
Harnit Kaur
Konsulent
+47 920 77 879
harnit.kaur@vardehartmark.no

Harnit jobber med digital endringsledelse, organisasjonsutvikling og strategirealisering. Hun har tidligere erfaring fra revisjon og innovasjonsselskap, og har erfaring med å bistå kunder i endringsprosesser. Harnit liker godt å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og ledelse. 

Harnit er utdannet siviløkonom, med bachelor i innovasjonsledelse fra Universitet i Sørøst-Norge, og master i strategi, organisasjon og ledelse fra OsloMet.

Nicolai Øyen Langfeldt
Nicolai Øyen Langfeldt
Konsulent
+47 464 24 120
nicolai.langfeldt@vardehartmark.no

Nicolai jobber med finansiell analyse, kommunikasjon og strategi. Han har bakgrunn fra flere politiske verv, og har vært medlem av Oslo bystyre siden 2015. Nicolai har tidligere jobbet i kommunikasjonsbyrå, og har en analytisk tilnærming til problemstillinger knyttet til forretningsutvikling, strategirealisering og ledelse.

Nicolai har en mastergrad (MSc) i Economics and Business fra Erasmus University Rotterdam, og bachelorgrad fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Richard Phan
Richard Phan
Konsulent
+47 901 81 174
richard.phan@vardehartmark.no

Richard jobber som frontend-utvikler med fokus på ReactJS. Han har flere års erfaring med plattformen ServiceNow hvor han har jobbet med IT-infrastruktur, service management, prosessarbeid og skreddersøm av applikasjoner for store private virksomheter.  

Richard har en bachelorgrad (bSC) i informasjonsteknologi med spesialisering innenfor E-business fra Westerdals Oslo ACT. 

Rie Skogstad
Rie Skogstad
Konsulent
+47 454 34 265
rie.skogstad@vardehartmark.no

Rie jobber med prosjektledelse og lederutvikling. Hun har solid erfaring med komplekse prosjekter og har tidligere jobbet med planlegging og gjennomføringen av TV-aksjonen NRK for ti ulike organisasjoner. Rie evner å se helheten og har et godt blikk på de små detaljene.

Rie har en master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i offentlig politikk og organisasjonsvitenskap.

Stella Heieren
Stella Heieren
Konsulent
+47 414 13 133
stella.heieren@vardehartmark.no

Stella jobber med informasjonssikkerhet, kommunikasjon og lederutvikling. Hun har mer enn ti års erfaring med journalistikk, kommunikasjon og komplekst prosjektarbeid, blant annet fra NRK TV-aksjonen og Amnesty International Norge. Stella trives aller best når det behøves helt nye øyne på kunders gamle, nye eller kanskje potensielle problemer.

Stella har en mastergrad i journalistikk fra Universitetet i Oslo, og er også utdannet medieviter og klassisk arkeolog.

Trond Erik Aatlo
Trond Erik Aatlo
Konsulent
+47 959 85 164
trond.erik.aatlo@vardehartmark.no

Trond Erik jobber som seniorutvikler, med hovedvekt på utvikling av maler og verktøy i Optimizely CMS (tidligere episerver). Han har erfaring med js, React, Angular, Mvc, C#, webservices, og sql server. Trond Erik jobber mye med tilgjengelighet for skjermlesere, og er opptatt av at en webside kan brukes av alle. Han jobber for at koden skal være god og at siden har et godt design.

Trond Erik er utdannet dataingeniør fra Høgskolen i Kongsberg.

Ann Iren Reierskog
Ann Iren Reierskog
Assosiert partner
+47 416 34 449
ann.iren.reierskog@vardehartmark.no

Ann Iren jobber med leder- og organisasjonsutvikling. Hun har mange års erfaring i å jobbe med ulike ledere og organisasjoner i utvikling og endring, samt forretningsutvikling av kompetansetjenester. Ann Iren brenner for å kombinere det relasjonelle, systemiske og forretningsmessige for å forløse potensiale.

Ann Iren er utdannet Sivilmarkedsfører fra NMH/BI og Gestalt Psykoterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt. Hun har også videreutdanning innen både relasjonsledelse og forretningsutvikling.

Frode Stang
Frode Stang
Assosiert partner
+47 959 47 419
fs@vardehartmark.no

Frode er journalist med lang erfaring som programleder og nyhetsreporter. Hans kompetanse er noe våre kunder etterspør, spesielt når oppdragene er kriseøvelser, mediehåndtering og presentasjonstrening.

Marianne Bjarstad
Marianne Bjarstad
Assosiert partner
+47 905 40 372
marianne.bjarstad@vardehartmark.no

Marianne jobber med organisasjons- og lederutvikling. Hun har solid ledererfaring med over 20 års erfaring som toppleder for mellomstore og store bedrifter, hovedsakelig innen handelsindustrien. For Marianne legges grunnlaget for suksess gjennom godt lederskap, en sunn organisasjonskultur og kontinuerlig kompetanseutvikling.

Marianne er Diplom Markedsøkonom fra NMH, har gjennomført EMP fra Insead, Styrekompetanse fra BI, og er sertifisert Kommunikolog, og i Jungiansk typeindeks.