Våre folk

Grunde Fredriksen
Grunde Fredriksen
Founding partner / Managing partner
+47 909 26 942
grunde.fredriksen@vardehartmark.no

Grunde er founding partner i Vardegruppen, og jobber med alle Varde Hartmarks tjenesteområder innen Forretnings-rådgivning. Han har over 30 års erfaring med å snu steiner, stille vanskelige spørsmål og kreve smertefulle svar. Når du har møtt Grunde, husker du det som regel.

Sissel Grefsrud
Sissel Grefsrud
CFO
+47 930 02 527
sissel.grefsrud@vardehartmark.no

Sissel har ansvaret for økonomifunksjonen i Varde Hartmark. Hun har lang erfaring fra ulike lederstillinger og styreroller i næringslivet og har sin kjernekompetanse innen økonomistyring, regnskap og finans. Sissel har en langsiktig og analytisk tilnærming til sitt fagområde, men jobber også gjerne med ad hoc prosjekter og endringsprosesser. 

Hun er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). 

Hedda Bull-Hansen Sarhan
Hedda Bull-Hansen Sarhan
Partner (foreldrepermisjon)
+47 988 42 705
hedda.sarhan@vardehartmark.no

Hedda jobber med kommunikasjon, strategiutvikling og -implementering og er en erfaren rådgiver i skjæringspunktet kommunikasjon, virksomhetsstrategi og forretningsutvikling. Hun jobber innsiktsbasert og analytisk og går dypt inn i kundenes problemstillinger. 

Hedda er utdannet journalist og har en MSc i global politikk fra London School of Economics and Political Science (LSE).

Adele Forsberg
Adele Forsberg
Partner
+47 957 20 724
adele.forsberg@vardehartmark.no

Adele er partner i Varde Hartmark og er en erfaren leder. Hun jobber med teknologi- og forretningsrådgivning med kjerne kompetanse innen økonomistyring. Hun har flere år bak seg som CFO og COO.

Terje Uthusli
Terje Uthusli
Partner
+47 901 25 606
terje.uthusli@vardehartmark.no

Terje jobber med organisasjons- og lederutvikling. Han har lang erfaring med å utvikle og gjennomføre programmer for en rekke norske og internasjonale virksomheter. Terje har også undervist på BI Oslo og UiO i fagene organisasjon og ledelse, endringsledelse mm.

Terje har hovedfag i pedagogikk, sosiologi og psykologi med tilleggsutdannelse i matematikk fra UiB og UiO. Han har også gjennomført et program i Strategic Human Resourcing fra UCLA, og er autorisert bruker av JTI, Teamkompasset og LIFO.

Reidar Mueller
Reidar Mueller
Partner
+47 908 71 924
reidar.mueller@vardehartmark.no

Reidar jobber med forretningsrådgivning og strategiutvikling. Han har omfattende styre-, leder- og konsulenterfaring gjennom mer enn 30 år fra arbeid med ledende handels-, reiselivs- og kjedevirksomheter. Som bedriftsrådgiver har han jobbet med strategi- og kjedeutvikling, bransje-, konkurranse og mulighetsanalyser, lønnsomhetsforbedringsprogram, etablering og implementering av beste praksis samt generell rådgivning til kjedeledere og eiere.

Reidar brukes jevnt som kildereferanse eller ekspertkommentator innen detalj- og kjederelaterte spørsmål.

Gellert Keresztes
Gellert Keresztes
Seniorkonsulent
+47 944 78 247
gellert.ferenc.keresztes@vardehartmark.no

Gellert jobber med digital rådgivning, organisasjons- og strategiutvikling. Han har bred erfaring med ledelse, rådgivning og forretnings- og organisasjonsutvikling fra både privat og offentlig næringsliv. Gellert er mulighetsorientert og drives av å utvikle produkter og ideer som kan inspirere og løse komplekse utfordringer.

Gellert har en Master i statsvitenskap med fokus på ressursforvaltning og institusjonell analyse fra Luleå Tekniska Universitet.

Nicolai Øyen Langfeldt
Nicolai Øyen Langfeldt
Seniorkonsulent
+47 464 24 120
nicolai.langfeldt@vardehartmark.no

Nicolai jobber med finansiell analyse, kommunikasjon og strategi. Han har bakgrunn fra flere politiske verv, og har vært medlem av Oslo bystyre siden 2015. Nicolai har tidligere jobbet i kommunikasjonsbyrå, og har en analytisk tilnærming til problemstillinger knyttet til forretningsutvikling, strategirealisering og ledelse.

Nicolai har en mastergrad (MSc) i Economics and Business fra Erasmus University Rotterdam, og bachelorgrad fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Stella Heieren
Stella Heieren
Seniorkonsulent
+47 414 13 133
stella.heieren@vardehartmark.no

Stella jobber med informasjonssikkerhet, kommunikasjon og lederutvikling. Hun har mer enn ti års erfaring med journalistikk, kommunikasjon og komplekst prosjektarbeid, blant annet fra NRK TV-aksjonen og Amnesty International Norge. Stella trives aller best når det behøves helt nye øyne på kunders gamle, nye eller kanskje potensielle problemer.

Stella har en mastergrad i journalistikk fra Universitetet i Oslo, og er også utdannet medieviter og klassisk arkeolog.

Hege Gran Lundeby
Hege Gran Lundeby
Seniorkonsulent
+47 984 39 121
hege.gran.lundeby@vardehartmark.no

Hege jobber med teknologiutvikling, datadrevet innovasjon og produktutvikling as a service. Hun har bred prosjekterfaring, blant annet innen kommunikasjon, og transport og logistikk, hvor hun har vært med på å utvikle avanserte datamodeller. Hege trives i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning, og er opptatt av å finne verdifull innsikt i store datamengder, og utvikle løsninger som skaper merverdi.

Hege har en master i kybernetikk og robotikk fra NTNU i Trondheim, med fordypning innen biomedisinsk bevegelse.

Simon Haanes Lunde
Simon Haanes Lunde
Seniorkonsulent
+47 915 59 737
simon.lunde@vardehartmark.no

Simon jobber med strategirealisering, strategiutvikling og analyse. Han har tidligere jobbet i forskjellige norske og utenlandske skipsrederier og konsulentfirma. Hans hovedoppgaver har vært; store restruktureringsprosjekter, treasury funksjoner, verdikjede-analyser, compliance, og alle typer analyser/bistand til  små og store organisasjoner i alle bransjer. Han har en internasjonal og variert bakgrunn og kan bistå med de fleste problemstillinger.

Simon har en Bachelor of Science (BSc) i Financial Management fra University of Essex i Storbritannia.

Marit Wahlstedt
Marit Wahlstedt
Manager
+47 907 22 728
marit.wahlstedt@vardehartmark.no

Marit er en erfaren leder som jobber med ledelses- og organisasjonsutvikling. Hun har lang fartstid i fagbevegelsen og bred erfaring med omstillingsprosesser og endringsledelse. Marit er en relasjonsorientert leder som er opptatt av å få det beste ut av både organisasjoner og mennesker.

Marit har hovedfag i humanistiske fag fra Universitetet i Bergen. Hun har også ledelsesfag fra Handelshøyskolen BI og er sertifisert mangfoldsleder.

Metha Leonhardsen
Metha Leonhardsen
Manager
+47 408 30 561
metha.leonhardsen@vardehartmark.no

Metha har lang erfaring med leder- og organisasjonsutvikling fra små og store virksomheter, innen en rekke bransjer. Hun er strategisk og engasjert, og har en enorm drivkraft for å utvikle folk og organisasjoner.

Metha har en MSc i ledelse og organisasjonspsykologi fra BI, og en bachelor i psykologi fra UiT. I tillegg har hun flere sertifiseringer i coaching (ACC, PCC), og er sertifisert mangfoldsleder.

Stein Agnar Sannes
Stein Agnar Sannes
Manager
+47 936 19 395
stein.agnar.sannes@vardehartmark.no

Stein har det tekniske ansvaret for flere av Varde Hartmarks IKT- og applikasjonsløsninger. Han har blant annet vært ansvarlig for Complianceverktøyet TradeLog for Euronext Oslo og opplæringsportalen MENY Masters for MENY. Stein er opptatt av å utvikle verdiøkende verktøy, og trives godt i arbeid med UX, datavarehus optimalisering, sikkerhetsanalyse, driftsredundans, og utvikling i backend og frontend.

Han er utdannet med en bachelor i Informatikk, matematikk og økonomi fra Universitetet i Oslo (UiO).

Erlend Skansen
Erlend Skansen
Konsulent
+47 926 18 110
erlend.skansen@vardehartmark.no

Erlend jobber med teknologi- og produktutvikling, som fullstackutvikler. Han jobber hovedsakelig med PHP, HTML, CSS og Javascript. Flere av prosjektene Erlend har vært involvert i, har handlet om å utvikle eksisterende nettsider, tilpasse innhold og sørge for sømløs oppdatering av den aktive løsningen. Erlend er trives med å jobbe i tett samarbeid med kunde, og drives av å finne gode løsninger.

Erlend har utdanning innen programmering (bSC) fra Westerdals Oslo ACT. 

Harald Fæste
Harald Fæste
Konsulent
+47 908 80 248
harald.faeste@vardehartmark.no

Harald jobber med kommunikasjon, strategiutvikling og strategirealisering. Han har tidligere erfaring fra kommunikasjonsbyrå og har bistått kunder med en rekke kommunikasjonsfaglige problemstillinger. Harald har en strukturell og metodisk tilnærming til kommunikasjon og trives med å bryte ned kompleks informasjon til tydelige budskap. 

Harald har en double degree (MSc) i Internasjonal ledelse fra International School of Management i Hamburg og Napier University i Edinburgh.

Harnit Kaur
Harnit Kaur
Konsulent (foreldrepermisjon)
+47 920 77 879
harnit.kaur@vardehartmark.no

Harnit jobber med digital endringsledelse, organisasjonsutvikling og strategirealisering. Hun har tidligere erfaring fra revisjon og innovasjonsselskap, og har erfaring med å bistå kunder i endringsprosesser. Harnit liker godt å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og ledelse. 

Harnit er utdannet siviløkonom, med bachelor i innovasjonsledelse fra Universitet i Sørøst-Norge, og master i strategi, organisasjon og ledelse fra OsloMet.

Liv-Anne Trulsrud
Liv-Anne Trulsrud
Fagkonsulent
+47 988 85 543
liv.anne.trulsrud@vardehartmark.no

Liv-Anne jobber med kommunikasjon, strategirealisering og organisasjonsutvikling. Hun har god erfaring som prosjektleder, intern-og ekstern kommunikasjon, samt design. Liv-Anne er kvalitetsorientert, analytisk og kreativ i sin tilnærming og bruker sin tverrfaglige bakgrunn, forretningsforståelse og nysgjerrighet for å skape gode leveranser.

Liv-Anne har en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI, samt en bachelorgrad i anvendt psykologi fra Oslo Nye Høyskole.

Magnus Fredriksen
Magnus Fredriksen
Fagkonsulent
+47 974 03 520
magnus.fredriksen@vardehartmark.no

Magnus jobber med analyse, informasjonssikkerhet og risikovurdering. Han har vært daglig leder i Kompetansetorget AS siden 2018 og jobbet som lærer i både ungdomsskole og videregående skole. Han har også erfaring fra Forsvaret som sikkerhets- og administrasjonsbefal. Magnus har tung pedagogisk kompetanse som han kombinerer med solid tallforståelse og et analytisk hode.

Magnus har en mastergrad i historie og en bachelor i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen. Ved siden av jobben i Varde Hartmark, studerer Magnus siviløkonom ved USN.

Rie Skogstad
Rie Skogstad
Konsulent
+47 454 34 265
rie.skogstad@vardehartmark.no

Rie jobber med prosjektledelse og lederutvikling. Hun har solid erfaring med komplekse prosjekter og har tidligere jobbet med planlegging og gjennomføringen av TV-aksjonen NRK for ti ulike organisasjoner. Rie evner å se helheten og har et godt blikk på de små detaljene.

Rie har en master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i offentlig politikk og organisasjonsvitenskap.

Sara Findreng
Sara Findreng
Fagkonsulent
+47 990 42 051
sara.findreng@vardehartmark.no

Sara jobber med analyse, strategirealisering og organisasjonsutvikling. Hun har erfaring innen prosjektledelse og analyse fra sin tidligere rolle hos Easee, hvor hun spilte en nøkkelrolle i å navigere komplekse endringsprosjekter. Hennes tilnærming til problemløsning preges av nysgjerrighet og evnen til å se detaljene i en større sammenheng for å oppnå en helhetlig problemforståelse og muliggjøre effektive løsninger.

Sara har en Master (MSc) i ledelse fra European School of Management and Technology (ESMT).

Trond Erik Aatlo
Trond Erik Aatlo
Konsulent
+47 959 85 164
trond.erik.aatlo@vardehartmark.no

Trond Erik jobber som seniorutvikler, med hovedvekt på utvikling av maler og verktøy i Optimizely CMS (tidligere episerver). Han har erfaring med js, React, Angular, Mvc, C#, webservices, og sql server. Trond Erik jobber mye med tilgjengelighet for skjermlesere, og er opptatt av at en webside kan brukes av alle. Han jobber for at koden skal være god og at siden har et godt design.

Trond Erik er utdannet dataingeniør fra Høgskolen i Kongsberg.

Andy Brett
Andy Brett
Assosiert partner

Andy jobber som coach og lederutvikler, og har internasjonal erfaring som både HR direktør og konsulent. Han har ledet internasjonale fusjonsprosesser, implementert og gjennomført en rekke utviklings- og endringsprogram, og vært med å lansere nye produkter og tjenester.

Andy har en pragmatisk tilnærming til lederutvikling som bygger på gestaltpsykologi og hans erfaring fra å jobbe med personer i forskjellige situasjoner preget av usikkerhet.

Frode Stang
Frode Stang
Assosiert partner
+47 959 47 419
fs@vardehartmark.no

Frode er journalist med lang erfaring som programleder, nyhetsreporter og dokumentarprodusent fra NRK. Han tilbyr kurs i TED Talk-inspirert presentasjonsteknikk og historiefortelling og bistår gjerne med å produsere filmer til internt eller eksternt bruk.

Han holder også foredrag om viktigheten av god kommunikasjon i kriser.

Marianne Bjarstad
Marianne Bjarstad
Assosiert partner
+47 905 40 372
marianne.bjarstad@vardehartmark.no

Marianne jobber med organisasjons- og lederutvikling. Hun har solid ledererfaring med over 20 års erfaring som toppleder for mellomstore og store bedrifter, hovedsakelig innen handelsindustrien. For Marianne legges grunnlaget for suksess gjennom godt lederskap, en sunn organisasjonskultur og kontinuerlig kompetanseutvikling.

Marianne er Diplom Markedsøkonom fra NMH, har gjennomført EMP fra Insead, Styrekompetanse fra BI, og er sertifisert Kommunikolog, og i Jungiansk typeindeks.

Morten Duesund
Morten Duesund
Assosiert partner
+47 928 98 982
morten.duesund@vardehartmark.no

Morten har over 20 års erfaring som leder- og ledelsesrådgiver for både privat og offentlig sektor. Han jobber med ledelses- og virksomhetsutvikling og strategirealisering, og jobber ofte med selskaper i større transformasjoner. Mortens spesialitet er å jobbe med, og hjelpe ledere å løse «ekte vanskelige» utfordringer.

Morten har en PhD i verdiskaping, og er professor ved SKEMA Business School i Frankrike, hvor han blant annet underviser i Business Agility og Performance Improvement.

Vegard Armando Piña-Munthe
Vegard Armando Piña-Munthe
Assosiert partner
+47 478 60 883
vegard.munthe@vardehartmark.no

Vegard jobber med forretnings-rådgivning, digital rådgivning, og digitale løsninger. Han er en erfaren forretningsutvikler, med kjernekompetanse innen IT og innovasjon. Vegard har designet ulike innovasjon- og forvaltningsprosesser tilpasset ulike organisasjoner, der brukerfokus, tidlig målbar gevinst, og kontinuerlig inkrementell forbedring alltid er sentrale elementer.

Vegard er utdannet innen molekylærbiologi og informatikk fra UiO, og er sertifisert programleder, prosjektleder, og scrum-master.