Våre folk

Adele Forsberg
Adele Forsberg
Managing partner
+47 957 20 724
adele.forsberg@vardehartmark.no

Adele er partner i Varde Hartmark og er en erfaren leder. Hun jobber med teknologi- og forretningsrådgivning med kjerne kompetanse innen økonomistyring. Hun har flere år bak seg som CFO og COO.

Grunde Fredriksen
Grunde Fredriksen
Founding partner
+47 909 26 942
grunde.fredriksen@vardehartmark.no

Grunde er founding partner i Vardegruppen, og jobber med alle Varde Hartmarks tjenesteområder innen Forretnings-rådgivning. Han har over 30 års erfaring med å snu steiner, stille vanskelige spørsmål og kreve smertefulle svar. Når du har møtt Grunde, husker du det som regel.

Hedda Bull-Hansen Sarhan
Hedda Bull-Hansen Sarhan
Partner
+47 988 42 705
hedda.sarhan@vardehartmark.no

Hedda jobber med kommunikasjon, strategiutvikling og -implementering og er en erfaren rådgiver i skjæringspunktet kommunikasjon, virksomhetsstrategi og forretningsutvikling. Hun jobber innsiktsbasert og analytisk og går dypt inn i kundenes problemstillinger. 

Hedda er utdannet journalist og har en MSc i global politikk fra London School of Economics and Political Science (LSE).

Terje Uthusli
Terje Uthusli
Partner
+47 901 25 606
terje.uthusli@vardehartmark.no

Terje jobber med organisasjons- og lederutvikling. Han har lang erfaring med å utvikle og gjennomføre programmer for en rekke norske og internasjonale virksomheter. Terje har også undervist på BI Oslo og UiO i fagene organisasjon og ledelse, endringsledelse mm.

Terje har hovedfag i pedagogikk, sosiologi og psykologi med tilleggsutdannelse i matematikk fra UiB og UiO. Han har også gjennomført et program i Strategic Human Resourcing fra UCLA, og er autorisert bruker av JTI, Teamkompasset og LIFO.

Reidar Mueller
Reidar Mueller
Partner
+47 908 71 924
reidar.mueller@vardehartmark.no

Reidar jobber med forretningsrådgivning og strategiutvikling. Han har omfattende styre-, leder- og konsulenterfaring gjennom mer enn 30 år fra arbeid med ledende handels-, reiselivs- og kjedevirksomheter. Som bedriftsrådgiver har han jobbet med strategi- og kjedeutvikling, bransje-, konkurranse og mulighetsanalyser, lønnsomhetsforbedringsprogram, etablering og implementering av beste praksis samt generell rådgivning til kjedeledere og eiere.

Reidar brukes jevnt som kildereferanse eller ekspertkommentator innen detalj- og kjederelaterte spørsmål.

Helena Turcato
Helena Turcato
Seniorkonsulent
+47 951 46 714
helena.turcato@vardehartmark.no

Helena er en erfaren rådgiver med lang erfaring innen organisasjons- og lederutvikling, strategiutvikling, kommunikasjon og prosjektstyring i større konsern og konsulenthus. Hun er en svært målrettet og resultatorientert prosjektleder (Prince2 sertifisert), med evne til å planlegge og styre større tverrfaglige utviklingsprosjekter. Helena har erfaring fra de fleste bransjer, med hovedtyngde innen IT og telecom, eiendom, bank, retail og hotell.

Hun er utdannet organisasjonssosiolog med statsvitenskap mellomfag, og innehar en cand.polit grad (forskergrad fra UiO).

Nicolai Øyen Langfeldt
Nicolai Øyen Langfeldt
Seniorkonsulent (permisjon)
+47 464 24 120
nicolai.langfeldt@vardehartmark.no

Nicolai jobber med finansiell analyse, kommunikasjon og strategi. Han har bakgrunn fra flere politiske verv, og har vært medlem av Oslo bystyre siden 2015. Nicolai har tidligere jobbet i kommunikasjonsbyrå, og har en analytisk tilnærming til problemstillinger knyttet til forretningsutvikling, strategirealisering og ledelse.

Nicolai har en mastergrad (MSc) i Economics and Business fra Erasmus University Rotterdam, og bachelorgrad fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Stella Heieren
Stella Heieren
Seniorkonsulent
+47 414 13 133
stella.heieren@vardehartmark.no

Stella jobber med informasjonssikkerhet, kommunikasjon og lederutvikling. Hun har mer enn ti års erfaring med journalistikk, kommunikasjon og komplekst prosjektarbeid, blant annet fra NRK TV-aksjonen og Amnesty International Norge. Stella trives aller best når det behøves helt nye øyne på kunders gamle, nye eller kanskje potensielle problemer.

Stella har en mastergrad i journalistikk fra Universitetet i Oslo, og er også utdannet medieviter og klassisk arkeolog.

Hege Gran Lundeby
Hege Gran Lundeby
Seniorkonsulent
+47 984 39 121
hege.gran.lundeby@vardehartmark.no

Hege jobber med teknologiutvikling, datadrevet innovasjon og produktutvikling as a service. Hun har bred prosjekterfaring, blant annet innen kommunikasjon, og transport og logistikk, hvor hun har vært med på å utvikle avanserte datamodeller. Hege trives i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning, og er opptatt av å finne verdifull innsikt i store datamengder, og utvikle løsninger som skaper merverdi.

Hege har en master i kybernetikk og robotikk fra NTNU i Trondheim, med fordypning innen biomedisinsk bevegelse.

Marit Wahlstedt
Marit Wahlstedt
Manager
+47 907 22 728
marit.wahlstedt@vardehartmark.no

Marit er en erfaren leder som jobber med ledelses- og organisasjonsutvikling. Hun har lang fartstid i fagbevegelsen og bred erfaring med omstillingsprosesser og endringsledelse. Marit er en relasjonsorientert leder som er opptatt av å få det beste ut av både organisasjoner og mennesker.

Marit har hovedfag i humanistiske fag fra Universitetet i Bergen. Hun har også ledelsesfag fra Handelshøyskolen BI og er sertifisert mangfoldsleder.

Stein Agnar Sannes
Stein Agnar Sannes
Manager
+47 936 19 395
stein.agnar.sannes@vardehartmark.no

Stein har det tekniske ansvaret for flere av Varde Hartmarks IKT- og applikasjonsløsninger. Han har blant annet vært ansvarlig for Complianceverktøyet TradeLog for Euronext Oslo og opplæringsportalen MENY Masters for MENY. Stein er opptatt av å utvikle verdiøkende verktøy, og trives godt i arbeid med UX, datavarehus optimalisering, sikkerhetsanalyse, driftsredundans, og utvikling i backend og frontend.

Han er utdannet med en bachelor i Informatikk, matematikk og økonomi fra Universitetet i Oslo (UiO).

Erlend Skansen
Erlend Skansen
Konsulent
+47 926 18 110
erlend.skansen@vardehartmark.no

Erlend jobber med teknologi- og produktutvikling, som fullstackutvikler. Han jobber hovedsakelig med PHP, HTML, CSS og Javascript. Flere av prosjektene Erlend har vært involvert i, har handlet om å utvikle eksisterende nettsider, tilpasse innhold og sørge for sømløs oppdatering av den aktive løsningen. Erlend er trives med å jobbe i tett samarbeid med kunde, og drives av å finne gode løsninger.

Erlend har utdanning innen programmering (bSC) fra Westerdals Oslo ACT. 

Harald Fæste
Harald Fæste
Konsulent
+47 908 80 248
harald.faeste@vardehartmark.no

Harald jobber med kommunikasjon, strategiutvikling og strategirealisering. Han har tidligere erfaring fra kommunikasjonsbyrå og har bistått kunder med en rekke kommunikasjonsfaglige problemstillinger. Harald har en strukturell og metodisk tilnærming til kommunikasjon og trives med å bryte ned kompleks informasjon til tydelige budskap. 

Harald har en double degree (MSc) i Internasjonal ledelse fra International School of Management i Hamburg og Napier University i Edinburgh.

Harnit Kaur
Harnit Kaur
Konsulent
+47 920 77 879
harnit.kaur@vardehartmark.no

Harnit jobber med digital endringsledelse, organisasjonsutvikling og strategirealisering. Hun har tidligere erfaring fra revisjon og innovasjonsselskap, og har erfaring med å bistå kunder i endringsprosesser. Harnit liker godt å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og ledelse. 

Harnit er utdannet siviløkonom, med bachelor i innovasjonsledelse fra Universitet i Sørøst-Norge, og master i strategi, organisasjon og ledelse fra OsloMet.

Joakim Lied Haga
Joakim Lied Haga
Konsulent
+47 413 95 247
joakim.lied.haga@vardehartmark.no

Joakim jobber med strategi, organisasjonsutvikling og sikkerhet. Etter mer enn ti år i Forsvaret har han erfaring innen kvalitativ analyse, smidig digitaliseringsledelse og prosessforbedring. Joakim har ledet flere kryssfunksjonelle team og vet hva som skal til for å få grupper til å skape verdi.

Joakim har mastergrad i internasjonale relasjoner fra King's College London og bachelorgrad i etterretning fra Forsvarets etterretningshøgskole.

Leon Solve Mossing
Leon Solve Mossing
Konsulent (i foreldrepermisjon)
+47 406 04 251
leon.mossing@vardehartmark.no

Leon jobber med strategiutvikling, politisk påvirkning, kommunikasjon og analyse. Han ha bakgrunn fra flere verv i Høyre og The Conservative and Unionist Party, og har jobbet på Stortinget for Høyre. Leon har jobbet flere år i ulike kommunikasjonsbyrå, med fokus på strategi på C-suite nivå. Leon er treffsikker i kommunikasjon på tvers av bransjer og landegrenser, og jobber metodisk for å hjelpe bedrifter med å sikre resultater og rennomme. 

Leon har en Bachelor (BSc) i Internasjonal ledelse og kinesisk fra King’s College London og Tongji Univserity of Shanghai.

Liv-Anne Trulsrud
Liv-Anne Trulsrud
Konsulent
+47 988 85 543
liv.anne.trulsrud@vardehartmark.no

Liv-Anne jobber med kommunikasjon, strategirealisering og organisasjonsutvikling. Hun har god erfaring som prosjektleder, intern-og ekstern kommunikasjon, samt design. Liv-Anne er kvalitetsorientert, analytisk og kreativ i sin tilnærming og bruker sin tverrfaglige bakgrunn, forretningsforståelse og nysgjerrighet for å skape gode leveranser.

Liv-Anne har en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI, samt en bachelorgrad i anvendt psykologi fra Oslo Nye Høyskole.

Magnus Fredriksen
Magnus Fredriksen
Konsulent
+47 974 03 520
magnus.fredriksen@vardehartmark.no

Magnus jobber med analyse, informasjonssikkerhet og risikovurdering. Han har vært daglig leder i Kompetansetorget AS siden 2018 og jobbet som lærer i både ungdomsskole og videregående skole. Han har også erfaring fra Forsvaret som sikkerhets- og administrasjonsbefal. Magnus har tung pedagogisk kompetanse som han kombinerer med solid tallforståelse og et analytisk hode.

Magnus har en mastergrad i historie og en bachelor i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen. Ved siden av jobben i Varde Hartmark, studerer Magnus siviløkonom ved USN.

Sara Findreng
Sara Findreng
Konsulent
+47 990 42 051
sara.findreng@vardehartmark.no

Sara jobber med analyse, strategirealisering og organisasjonsutvikling. Hun har erfaring innen prosjektledelse og analyse fra sin tidligere rolle hos Easee, hvor hun spilte en nøkkelrolle i å navigere komplekse endringsprosjekter. Hennes tilnærming til problemløsning preges av nysgjerrighet og evnen til å se detaljene i en større sammenheng for å oppnå en helhetlig problemforståelse og muliggjøre effektive løsninger.

Sara har en Master (MSc) i ledelse fra European School of Management and Technology (ESMT).

Thorvald Nergaard
Thorvald Nergaard
Fagkonsulent
+47 456 73 736
thorvald.nergaard@vardehartmark.no

Thorvald jobber med organisasjonsutvikling og analyse. Han har bakgrunn som fotballspiller, og har i så måte erfaring med kompleks teamdynamikk og strategisk tenkning. Han har et analytisk hode, og liker å være med på å identifisere og utvikle relasjonelle ferdigheter der hvor team skal levere på felles målsettinger.

Thorvald har en mastergrad i organisasjon, ledelse og arbeid fra Universitetet i Oslo, samt en bachelorgrad i internasjonale studier fra Universitetet i Oslo. 

Elena Watz
Elena Watz
Fagkonsulent
+47 908 56 210
elena.watz@vardehartmark.no

Elena jobber med leder- og organisasjonsutvikling. Hun drives av de psykologiske aspekter ved arbeidslivet og organisasjonsstrukturer, kunnskap som hun anvender i sitt daglige arbeid. Elena etterstreber alltid å forstå de underliggende dynamikkene og skape meningsfulle forandringer.

Elena har en bachelorgrad i psykologi fra Universitetet i Bergen. Ved siden av sitt arbeid hos Varde Hartmark, fullfører hun for øyeblikket en mastergrad i Human Resource Management ved Copenhagen Business School.

Andy Brett
Andy Brett
Assosiert partner

Andy jobber som coach og lederutvikler, og har internasjonal erfaring som både HR direktør og konsulent. Han har ledet internasjonale fusjonsprosesser, implementert og gjennomført en rekke utviklings- og endringsprogram, og vært med å lansere nye produkter og tjenester.

Andy har en pragmatisk tilnærming til lederutvikling som bygger på gestaltpsykologi og hans erfaring fra å jobbe med personer i forskjellige situasjoner preget av usikkerhet.

Frode Stang
Frode Stang
Assosiert partner
+47 959 47 419
fs@vardehartmark.no

Frode er journalist med lang erfaring som programleder, nyhetsreporter og dokumentarprodusent fra NRK. Han tilbyr kurs i TED Talk-inspirert presentasjonsteknikk og historiefortelling og bistår gjerne med å produsere filmer til internt eller eksternt bruk.

Han holder også foredrag om viktigheten av god kommunikasjon i kriser.

Morten Duesund
Morten Duesund
Assosiert partner
+47 928 98 982
morten.duesund@vardehartmark.no

Morten har over 20 års erfaring som leder- og ledelsesrådgiver for både privat og offentlig sektor. Han jobber med ledelses- og virksomhetsutvikling og strategirealisering, og jobber ofte med selskaper i større transformasjoner. Mortens spesialitet er å jobbe med, og hjelpe ledere å løse «ekte vanskelige» utfordringer.

Morten har en PhD i verdiskaping, og er professor ved SKEMA Business School i Frankrike, hvor han blant annet underviser i Business Agility og Performance Improvement.

Erik Omland
Erik Omland
Assosiert partner
+47 918 48 283

Erik har over 30 års erfaring som konseptutvikler, designer og merkevarebygger for lokale, regionale, nasjonale og internasjonale merkevarer. Han har blant annet ledet og medvirket i en rekke merkevare- og designutviklingsprosjekter.

Erik jobber med markeds- og kommunikasjonsstrategi, grafisk design og merkevarebygging, og som en erfaren brobygger er han spesialist i grensesnittet mellom folk og fag. Erik er en ener til å oppdage, skape og levendegjøre kommunikasjon der andre bare ser blanke ark.

Vegard Armando Piña-Munthe
Vegard Armando Piña-Munthe
Assosiert partner
+47 478 60 883
vegard.munthe@vardehartmark.no

Vegard jobber med forretnings-rådgivning, digital rådgivning, og digitale løsninger. Han er en erfaren forretningsutvikler, med kjernekompetanse innen IT og innovasjon. Vegard har designet ulike innovasjon- og forvaltningsprosesser tilpasset ulike organisasjoner, der brukerfokus, tidlig målbar gevinst, og kontinuerlig inkrementell forbedring alltid er sentrale elementer.

Vegard er utdannet innen molekylærbiologi og informatikk fra UiO, og er sertifisert programleder, prosjektleder, og scrum-master.