Våre folk

Ken Roar Riis
Ken Roar Riis
Daglig leder og partner
+47 900 54 300
ken.roar.riis@vardehartmark.no

Ken Roar er daglig leder i Varde Hartmark. I tillegg til administrative oppgaver har han overordnet salgsansvar, og leverer i prosjekter innen digital rådgivning og forretningsutvikling. Ken Roar er en erfaren leder og rådgiver, med erfaring innen ulike områder av IKT, vedlikehold, prosess og produksjonsindustri, olje og gass, og logistikk og transport.

Ken Roar har en bachelor i økonomi fra BI, samt en rekke kurs innen ledelse og management.

Anne Sofie Bjørnebye
Anne Sofie Bjørnebye
COO og partner
+47 990 11 657
anne.sofie.bjornebye@vardehartmark.no

Anne Sofie jobber med digital rådgivning, business design, digital utvikling og plattformrådgivning. Hun er en erfaren leder og har tidligere erfaring fra komplekse teknologiutviklingsprosjekter i det offentlige og fra konsulentbransjen. Anne Sofie trives best i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning, og har mange års erfaring som funksjonell arkitekt, produkteier og forretningsutvikler.  

Anne Sofie har en mastergrad i systemisk funksjonell lingvistikk fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. 

Sissel Grefsrud
Sissel Grefsrud
CFO
+47 930 02 527
sissel.grefsrud@vardehartmark.no

Sissel har ansvaret for økonomifunksjonen i Varde Hartmark. Hun har lang erfaring fra ulike lederstillinger og styreroller i næringslivet og har sin kjernekompetanse innen økonomistyring, regnskap og finans. Sissel har en langsiktig og analytisk tilnærming til sitt fagområde, men jobber også gjerne med ad hoc prosjekter og endringsprosesser. 

Hun er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). 

Lars Martinsen
Lars Martinsen
CTO og partner
+47 958 08 754
lars.martinsen@vardehartmark.no

Lars er en erfaren rådgiver og leder, med mange års erfaring innen forretningsutvikling, prosesskartlegging og rådgivning i mange ulike bransjer for både privat og offentlig sektor. Fokuset til Lars har alltid vært digitalisering og innovasjon, og hvordan organisasjonsstruktur, forretningssystemer og prosesser kan optimaliseres for å skape merverdi for kunder.

Lars har en mastergrad i kommunikasjonsteknologi fra NTNU.

Hedda Bull-Hansen Sarhan
Hedda Bull-Hansen Sarhan
Partner
+47 988 42 705
hedda.sarhan@vardehartmark.no

Hedda jobber med kommunikasjon, strategiutvikling og -implementering og er en erfaren rådgiver i skjæringspunktet kommunikasjon, virksomhetsstrategi og forretningsutvikling. Hun jobber innsiktsbasert og analytisk og går dypt inn i kundenes problemstillinger. 

Hedda er utdannet journalist og har en MSc i global politikk fra London School of Economics and Political Science (LSE).

Arne Norheim
Arne Norheim
Partner
+47 954 52 335
arne.norheim@vardehartmark.no

Arne jobber med strategiutvikling, topplederrådgivning og strategirealisering. Han har en lang operativ og internasjonal bakgrunn som toppleder og har ledet flere store selskapstransformasjoner i flere land, blant annet som leder i IBM Norge AS og Webstep ASA. Arne er løsningsorientert og har en kreativ evne til å finne gode løsninger på komplekse utfordringer. 

Arne har sin utdannelse i finans og regnskap fra Purdue University i USA, og toppleder utdannelse fra IMB i Sveits og Yale University, USA.

Grunde Fredriksen
Grunde Fredriksen
Partner
+47 909 26 942
grunde.fredriksen@vardehartmark.no

Grunde er founding partner i Vardegruppen, og jobber med alle Varde Hartmarks tjenesteområder innen Forretnings-rådgivning. Han har over 30 års erfaring med å snu steiner, stille vanskelige spørsmål og kreve smertefulle svar. Når du har møtt Grunde, husker du det som regel.

Adele Forsberg
Adele Forsberg
Partner
+47 957 20 724
adele.forsberg@vardehartmark.no

Adele er partner i Varde Hartmark og er en erfaren leder. Hun jobber med teknologi- og forretningsrådgivning med kjerne kompetanse innen økonomistyring. Hun har flere år bak seg som CFO og COO.

Terje Uthusli
Terje Uthusli
Partner
+47 901 25 606
terje.uthusli@vardehartmark.no

Terje jobber med organisasjons- og lederutvikling. Han har lang erfaring med å utvikle og gjennomføre programmer for en rekke norske og internasjonale virksomheter. Terje har også undervist på BI Oslo og UiO i fagene organisasjon og ledelse, endringsledelse mm.

Terje har hovedfag i pedagogikk, sosiologi og psykologi med tilleggsutdannelse i matematikk fra UiB og UiO. Han har også gjennomført et program i Strategic Human Resourcing fra UCLA, og er autorisert bruker av JTI, Teamkompasset og LIFO.

Reidar Mueller
Reidar Mueller
Partner
+47 908 71 924
reidar.mueller@vardehartmark.no

Reidar jobber med forretningsrådgivning og strategiutvikling. Han har omfattende styre-, leder- og konsulenterfaring gjennom mer enn 30 år fra arbeid med ledende handels-, reiselivs- og kjedevirksomheter. Som bedriftsrådgiver har han jobbet med strategi- og kjedeutvikling, bransje-, konkurranse og mulighetsanalyser, lønnsomhetsforbedringsprogram, etablering og implementering av beste praksis samt generell rådgivning til kjedeledere og eiere.

Reidar brukes jevnt som kildereferanse eller ekspertkommentator innen detalj- og kjederelaterte spørsmål.

Ann Iren Reierskog
Ann Iren Reierskog
Seniorkonsulent
+47 416 34 449
ann.iren.reierskog@vardehartmark.no

Ann Iren jobber med leder- og organisasjonsutvikling. Hun har mange års erfaring i å jobbe med ulike ledere og organisasjoner i utvikling og endring, samt forretningsutvikling av kompetansetjenester. Ann Iren brenner for å kombinere det relasjonelle, systemiske og forretningsmessige for å forløse potensiale.

Ann Iren er utdannet Sivilmarkedsfører fra NMH/BI og Gestalt Psykoterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt. Hun har også videreutdanning innen både relasjonsledelse og forretningsutvikling.

Bardhyl Hajdini
Bardhyl Hajdini
Seniorkonsulent
+47 412 50 458
bardhyl.hajdini@vardehartmark.no

Bardhyl jobber med digital rådgivning og utvikling av digitale løsninger. Han er både utvikler og arkitekt, med bred erfaring innen Microsoft Azure og C#/.NET fra flere av de største aktørene i Skandinavia og innen en rekke bransjer. Bardhyl er opptatt av å holde seg oppdatert på teknologiske nyvinninger og er en lagspiller det er lett å samarbeide med.

Bardhyl er sivilingeniør og har studert teknisk kybernetikk og robotikk, med spesialisering i tilpassede datasystemer fra NTNU

Charlotte Bayegan
Charlotte Bayegan
Seniorkonsulent
+47 909 89 163
charlotte.bayegan@vardehartmark.no

Charlotte jobber i spenningsfeltet juss, teknologi og forretning med spisskompetanse i personvern og informasjonssikkerhet. Hun har mange års erfaring fra offentlig sektor og fra en rekke digitaliseringsprosjekter. Charlotte er svært analytisk og setter seg grundig inn i kundens problemstilling i sitt arbeid.

Hun har utdannet Cand.Jur fra Juridisk fakultet på Universitetet i Oslo, og har over flere år arbeidet frivillig og som sensor innen en rekke juridiske områder. 

Gellert Keresztes
Gellert Keresztes
Seniorkonsulent
+47 944 78 247
gellert.ferenc.keresztes@vardehartmark.no

Gellert jobber med digital rådgivning, organisasjons- og strategiutvikling. Han har bred erfaring med ledelse, rådgivning og forretnings- og organisasjonsutvikling fra både privat og offentlig næringsliv. Gellert er mulighetsorientert og drives av å utvikle produkter og ideer som kan inspirere og løse komplekse utfordringer.

Gellert har en Master i statsvitenskap med fokus på ressursforvaltning og institusjonell analyse fra Luleå Tekniska Universitet.

Hajra Khan
Hajra Khan
Seniorkonsulent
+47 452 53 635
hajra.khan@vardehartmark.no

Hajra jobber med digital forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og digital endringsledelse. Hun har bred digitaliseringskompetanse og har jobbet i skjæringspunktet mellom organisasjon, prosesser og teknologi. Hajra er opptatt av å jobbe ut ifra et forretningsperspektiv, tenke helhetlige og samtidige fokusere på endringsledelse for å sikre god implementering. 

Hajra har en Bachelor of Science i Økonomi og ledelse med fordypning i ledelses- og kommunikasjonsfag, fra Handelshøyskolen BI.

Hege Gran Lundeby
Hege Gran Lundeby
Seniorkonsulent
+47 984 39 121
hege.gran.lundeby@vardehartmark.no

Hege jobber med teknologiutvikling, datadrevet innovasjon og produktutvikling as a service. Hun har bred prosjekterfaring, blant annet innen kommunikasjon, og transport og logistikk, hvor hun har vært med på å utvikle avanserte datamodeller. Hege trives i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning, og er opptatt av å finne verdifull innsikt i store datamengder, og utvikle løsninger som skaper merverdi.

Hege har en master i kybernetikk og robotikk fra NTNU i Trondheim, med fordypning innen biomedisinsk bevegelse.

Jacob Jensen
Jacob Jensen
Seniorkonsulent
+47 464 45 016
jacob.jensen@vardehartmark.no

Jacob jobber med datadrevet innovasjon, teknologi utvikling og design og brukeropplevelser. Han har bred erfaring fra å jobbe som teamleder for kryssfunksjonelle produktteam og har en design-orientert tilnærming når han utvikler løsninger. Jacob motiveres av å skape gode løsninger som er godt likt av brukerne og samtidig skaper resultater for bedriften.
Jacob har en mastergrad i produktutvikling og produksjon fra NTNU. 

Jens Olav Bjørnson
Jens Olav Bjørnson
Seniorkonsulent
+47 415 21 500
jens.olav.bjornson@vardehartmark.no

Jens Olav jobber med strategiutvikling, digital business design og prosjektledelse. Han har internasjonal ledererfaring fra Telenor og Norwegian Air Shuttle, hvor han har ledet arbeid med forretningsutvikling, produktutvikling, ecommerce og innovasjon. Jens Olav har en strukturert og analytisk tilnærming til både strategiske og operasjonelle problemstillinger, og er en pådriver for tverrfaglig samarbeid.

Jens Olav har en MSc i elektro-optikk fra NTNU (NTH), og har i tillegg gjennomgått programmer på INSEAD og IMD.

Julie Borchgrevink
Julie Borchgrevink
Seniorkonsulent
+47 99 47 66 35
julie.borchgrevink@vardehartmark.no

Julie jobber med kommunikasjon, strategiutvikling og strategirealisering. Hun har lang erfaring fra rådgivning og strategisk og operativt ledernivå, med spisskompetanse innen helse- og omsorgsfeltet i Norge og Skandinavia. Julie jobber innsiktsbasert med leveranser som gir forretningsmessig verdifull beslutningsstøtte for kundene i tråd med virksomhetens strategi.

Julie er utdannet innenfor journalistikk, språk og statsvitenskap og har en master (EMM) i ledelse fra Handelshøyskolen BI.

Mattias Håheim Johnsen
Mattias Håheim Johnsen
Seniorkonsulent
+47 971 13 123
mattias.haaheim.johnsen@vardehartmark.no

Mattias er fullstack-utvikler og arkitekt med kjernekompetanse innen Java backend, søkemotorer og DevOps. Han har bred erfaring, og har utviklet og driftet webapplikasjoner i både offentlig og privat sektor. Mattias har en analytisk og fremtidsrettet tilnærming til sitt fagområde, og trives med å ta ansvar for hele livsløpet til leveransene sine.

Mattias har en Mastergrad i Informatikk fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen distribuerte systemer og nettverk, samt fagbrev fra IKT-servicefag.

Stein Agnar Sannes
Stein Agnar Sannes
Seniorkonsulent
+47 936 19 395
stein.agnar.sannes@vardehartmark.no

Stein har det tekniske ansvaret for flere av Varde Hartmarks IKT- og applikasjonsløsninger. Han har blant annet vært ansvarlig for Complianceverktøyet TradeLog for Euronext Oslo og opplæringsportalen MENY Masters for MENY. Stein er opptatt av å utvikle verdiøkende verktøy, og trives godt i arbeid med UX, datavarehus optimalisering, sikkerhetsanalyse, driftsredundans, og utvikling i backend og frontend.

Han er utdannet med en bachelor i Informatikk, matematikk og økonomi fra Universitetet i Oslo (UiO).

Tord Fanøy Bårdsen
Tord Fanøy Bårdsen
Seniorkonsulent
+47 994 31 587
tord.bardsen@vardehartmark.no

Tord jobber med teknologi- og forretningsrådgivning med spisskompetanse innen informasjonssikkerhet. Han har erfaring innen ekstern- og internrevisjon, IT-revisjon, GRC og forretningsutvikling. Tord har en tverrfaglig bakgrunn og med dyp forretningsforståelse og analytiske evner har han en virksomhetsrettet prosjekttilnærming.

Han har en Bachelor med dobbel fordypning i finans og økonomi, Bachelor i realfag med fordypning i informatikk, og Master i Entreprenørskap og Innovasjon.

Vegard Armando Piña-Munthe
Vegard Armando Piña-Munthe
Seniorkonsulent
+47 478 60 883
vegard.munthe@vardehartmark.no

Vegard jobber med forretnings-rådgivning, digital rådgivning, og digitale løsninger. Han er en erfaren forretningsutvikler, med kjernekompetanse innen IT og innovasjon. Vegard har designet ulike innovasjon- og forvaltningsprosesser tilpasset ulike organisasjoner, der brukerfokus, tidlig målbar gevinst, og kontinuerlig inkrementell forbedring alltid er sentrale elementer.

Vegard er utdannet innen molekylærbiologi og informatikk fra UiO, og er sertifisert programleder, prosjektleder, og scrum-master.

Amalie Celin Gundersen
Amalie Celin Gundersen
Konsulent
+47 908 88 726
amalie.gundersen@vardehartmark.no

Amalie jobber med endringsledelse, organisasjons- og lederutvikling. Hun har tidligere erfaring fra HR-analyse, og har bistått ledende organisasjoner på tvers av sektorer, både offentlige og private. Amalie trives godt i samspillet mellom forretning og mennesker. 

Amalie har en mastergrad (MSc) i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen og Oslo.

Andreas Hamre
Andreas Hamre
Konsulent
+47 454 27 228 
andreas.hamre@vardehartmark.no

Andreas jobber som fullstackutvikler med fokus på backend på .NET. Han har flere års erfaring med plattformen ServiceNow og han har vært med på å implementere prosesstøtte for flere store kunder. 

Andreas har mastergrad (MSc) i teknisk kybernetikk og robotikk fra Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Camilla Haga Pedersen
Camilla Haga Pedersen
People and Communications konsulent
+47 476 16 706
camilla.haga.pedersen@vardehartmark.no

Camilla sørger for at Varde Hartmark er et fantastisk sted å jobbe. Hun har lang administrativ erfaring fra IT-bransjen, og har tatt stort eierskap til konsulentreisen i sine tidligere jobber. I Varde Hartmark er Camilla en del av administrasjonen og ansvarlig for våre interne samlinger og eksterne eventer, i tillegg til at hun hjelper konsulentene våre med onboarding og prosesser knyttet til selskapet.

Camilla har en bachelor i Hotelledelse fra Høyskolen i Kristiania.

Erlend Skansen
Erlend Skansen
Fagkonsulent
+47 926 18 110
erlend.skansen@vardehartmark.no

Erlend jobber med teknologi- og produktutvikling, som fullstackutvikler. Han jobber hovedsakelig med PHP, HTML, CSS og Javascript. Flere av prosjektene Erlend har vært involvert i, har handlet om å utvikle eksisterende nettsider, tilpasse innhold og sørge for sømløs oppdatering av den aktive løsningen. Erlend er trives med å jobbe i tett samarbeid med kunde, og drives av å finne gode løsninger.

Erlend har utdanning innen programmering (bSC) fra Westerdals Oslo ACT. 

Harald Fæste
Harald Fæste
Konsulent
+47 908 80 248
harald.faeste@vardehartmark.no

Harald jobber med kommunikasjon, strategiutvikling og strategirealisering. Han har tidligere erfaring fra kommunikasjonsbyrå og har bistått kunder med en rekke kommunikasjonsfaglige problemstillinger. Harald har en strukturell og metodisk tilnærming til kommunikasjon og trives med å bryte ned kompleks informasjon til tydelige budskap. 

Harald har en double degree (MSc) i Internasjonal ledelse fra International School of Management i Hamburg og Napier University i Edinburgh.

Harnit Kaur
Harnit Kaur
Fagkonsulent
+47 920 77 879
harnit.kaur@vardehartmark.no

Harnit jobber med digital endringsledelse, organisasjonsutvikling og strategirealisering. Hun har tidligere erfaring fra revisjon og innovasjonsselskap, og har erfaring med å bistå kunder i endringsprosesser. Harnit liker godt å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og ledelse. 

Harnit er utdannet siviløkonom, med bachelor i innovasjonsledelse fra Universitet i Sørøst-Norge, og master i strategi, organisasjon og ledelse fra OsloMet.

Jonathan Engelschiøn Nash
Jonathan Engelschiøn Nash
Konsulent
+47 468 80 886
jonathan.nash@vardehartmark.no

Jonathan jobber med .Net og er ansvarlig for å utvikle teamet og produktporteføljen til Varde Hartmark. Han har lang bakgrunn innen IT og har blant annet jobbet med radioplanleggingsverktøyet Astrix hos Teleplan Globe. Jonathan jobber strukturert og drives av å identifisere forbedringsområder. 

Jonathan har fagbrev, og er hovedsakelig selvlært, med over 10 års erfaring innenfor bransjen.

Nadja Ellefsen
Nadja Ellefsen
Rekrutterer
+47 900 73 785
nadja@enrekruttering.no

For en kunnskapsbedrift er det kritisk å kunne tiltrekke seg de beste hodene. Nadja er vår rekrutterer. En serie grunder, utdannet skuespiller med lang erfaring i rekruttering sikrer hun at Varde Hartmark stiller med det beste laget. I tillegg er hun daglig leder i sitt eget rekrutteringsselskap EN Rekruttering AS.

Nicolai Øyen Langfeldt
Nicolai Øyen Langfeldt
Konsulent
+47 464 24 120
nicolai.langfeldt@vardehartmark.no

Nicolai jobber med finansiell analyse, kommunikasjon og strategi. Han har bakgrunn fra flere politiske verv, og har vært medlem av Oslo bystyre siden 2015. Nicolai har tidligere jobbet i kommunikasjonsbyrå, og har en analytisk tilnærming til problemstillinger knyttet til forretningsutvikling, strategirealisering og ledelse.

Nicolai har en mastergrad (MSc) i Economics and Business fra Erasmus University Rotterdam, og bachelorgrad fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Richard Phan
Richard Phan
Konsulent
+47 901 81 174
richard.phan@vardehartmark.no

Richard jobber som frontend-utvikler med fokus på ReactJS. Han har flere års erfaring med plattformen ServiceNow hvor han har jobbet med IT-infrastruktur, service management, prosessarbeid og skreddersøm av applikasjoner for store private virksomheter.  

Richard har en bachelorgrad (bSC) i informasjonsteknologi med spesialisering innenfor E-business fra Westerdals Oslo ACT. 

Stella Heieren
Stella Heieren
Konsulent
+47 414 13 133
stella.heieren@vardehartmark.no

Stella jobber med informasjonssikkerhet, kommunikasjon og lederutvikling. Hun har mer enn ti års erfaring med journalistikk, kommunikasjon og komplekst prosjektarbeid, blant annet fra NRK TV-aksjonen og Amnesty International Norge. Stella trives aller best når det behøves helt nye øyne på kunders gamle, nye eller kanskje potensielle problemer.

Stella har en mastergrad i journalistikk fra Universitetet i Oslo, og er også utdannet medieviter og klassisk arkeolog.

Thomas Dahl Andersen
Thomas Dahl Andersen
Fagkonsulent
+47 481 21 065
thomas.dahl.andersen@vardehartmark.no

Thomas jobber med interaksjonsdesign og frontend-utvikling. Han har erfaring fra startups, hvor han har bidratt med brukerinnsikt, prototyping og brukertesting. Thomas har en brukersentrert og iterativ tilnærming til utvikling av løsninger, og liker å designe, lage og teste interaktive prototyper med brukere.

Han har bachelorgrad i realfag med fordypning i informatikk, og mastergrad innen musikkteknologi/musikkvitenskap, fra Universitetet i Oslo.  

Thomas Rones
Thomas Rones
Konsulent
+47 984 42 581
thomas.rones@vardehartmark.no

Thomas jobber med teknologiutvikling og produktutvikling as a service. Han har sin primærstyrke innen Back-end utvikling og har solid kompetanse i .Net og Java. Thomas har jobbet i utviklingsteam hos flere offentlige kunder og tar enhver utfordring på strak arm.

Thomas har en bachelor i Informatikk fra UiO.

Trond Erik Aatlo
Trond Erik Aatlo
Konsulent
+47 959 85 164
trond.erik.aatlo@vardehartmark.no

Trond Erik jobber som seniorutvikler, med hovedvekt på utvikling av maler og verktøy i Optimizely CMS (tidligere episerver). Han har erfaring med js, React, Angular, Mvc, C#, webservices, og sql server. Trond Erik jobber mye med tilgjengelighet for skjermlesere, og er opptatt av at en webside kan brukes av alle. Han jobber for at koden skal være god og at siden har et godt design.

Trond Erik er utdannet dataingeniør fra Høgskolen i Kongsberg.

Frode Stang
Frode Stang
Assosiert partner
+47 959 47 419
fs@vardehartmark.no

Frode er journalist med lang erfaring som programleder og nyhetsreporter. Hans kompetanse er noe våre kunder etterspør, spesielt når oppdragene er kriseøvelser, mediehåndtering og presentasjonstrening.

Marianne Bjarstad
Marianne Bjarstad
Assosiert partner
+47 905 40 372
marianne.bjarstad@vardehartmark.no

Marianne jobber med organisasjons- og lederutvikling. Hun har solid ledererfaring med over 20 års erfaring som toppleder for mellomstore og store bedrifter, hovedsakelig innen handelsindustrien. For Marianne legges grunnlaget for suksess gjennom godt lederskap, en sunn organisasjonskultur og kontinuerlig kompetanseutvikling.

Marianne er Diplom Markedsøkonom fra NMH, har gjennomført EMP fra Insead, Styrekompetanse fra BI, og er sertifisert Kommunikolog, og i Jungiansk typeindeks.