Våre folk

Erlend Skansen
Erlend Skansen
Fagkonsulent
+47 926 18 110
es@vardehartmark.no

Erlend har ansvar for utvikling og istandsetting av våre digitale produkter, og med han bak rattet kan man være sikker på at varene som leveres kundene er av ypperste klasse.

Terje Uthusli
Terje Uthusli
Partner
+47 901 25 606
tu@vardehartmark.no

Terje er en nestor innenfor organisasjons- og lederutvikling. Han er dyktig på å få ledergruppen til å trekke i samme retning, bistå ved omstilling og skape god bedriftskultur.

Reidar Mueller
Reidar Mueller
Partner
+47 908 71 924
rm@vardehartmark.no

Reidar er, med sine bransje- og markedsanalyser, en etterspurt konsulent og foredragsholder innenfor varehandelen.

Grunde Fredriksen
Grunde Fredriksen
Founding partner
+47 909 26 942
gf@vardehartmark.no

Grunde er Co-grunnlegger av Vardegruppen, og er dyktig på endringsprosesser, forretningsutvikling, strategiutvikling og realisering. Han bistår gjerne toppledere ved å være en dyktig og grundig sparringspartner.

Charlotte Bayegan
Charlotte Bayegan
Seniorkonsulent
+47 909 89 163
cb@vardehartmark.no

Charlotte er utdannet jurist og har inngående kunnskap om personvern. I Datatilsynet, Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet og Røde Kors arbeidet hun med implementering og rådgivning innen GDPR og kjenner godt til skole,- helse,- og barnevernssektoren i offentlig forvaltning.

Arne Norheim
Arne Norheim
Daglig leder og partner
+47 954 52 335
arne.norheim@vardehartmark.no

Arne er daglig leder og partner i Varde Hartmark.  Han er ekspert på endringsledelse og vet hva det kreves for å lykkes med krevende omstillinger. Arne har ledet flere internasjonale selskap gjennom store omstillingsprosesser og bistår kunder med rådgivning, lederstøtte og krisehåndtering.

Jens Olav Bjørnson
Jens Olav Bjørnson
Rådgiver
+47 415 21 500
jb@develop.no

Jens Olav har internasjonal erfaring fra selskaper som Telenor og Norwegian Air Shuttle, hvor han har hatt flere lederstillinger innenfor innovasjon, produktutvikling/-ledelse, prising, digital markedsføring, eCommerce og partnerskap. Han har erfaring med både operative og strategiske prosesser og problemstillinger.

Vegard Munthe
Vegard Munthe
Rådgiver
+47 478 60 883
vm@develop.no

Vegard er en serieentreprenør og innovasjonsrådgiver med mange års erfaring innen prosjekt- og programledelse,  virksomhetsarkitektur, IT-arkitektur og fagrådgivning innen Telecom, Bygg og Anlegg, Eiendomsledelse,  program- og maskinvareutvikling, og IKT-forvaltning.​

Hege Gran Lundeby
Hege Gran Lundeby
Data Scientist
+47 984 39 121
hgl@develop.no

Hege jobber som konsulent innen analyse og robotics. Hun er strukturert i arbeidet sitt og analytisk og metodisk i tilnærmingene. Hege trives i prosjekter som er i krysningspunktet mellom teknologi og forretning, og er opptatt av løsninger som skaper merverdi og finner verdifull innsikt i store datamengder.

Ken Roar Riis
Ken Roar Riis
Partner
+47 900 54 300
kr@develop.no

Ken Roar er en erfaren leder og rådgiver. Han har mange års erfaring som leder for selskaper, startups, forretningsutvikling og rådgivning innenfor ulike områder som IKT, vedlikehold, prosess og produksjonsindustri, olje og gass, samt logistikk og transport.

Marianne Bjarstad
Marianne Bjarstad
Assosiert partner
+47 905 40 372
mb@vardehartmark.no

Marianne er en anerkjent leder med en egen evne til å forstå industriene hun jobber i. Med 20 års erfaring som toppleder har hun god markedskunnskap og mestrer samspillet mellom mennesker, kultur og digitalisering.

Nadja Ellefsen
Nadja Ellefsen
Rekrutterer
+47 900 73 785
nadja@enrekruttering.no

For en kunnskapsbedrift er det kritisk å kunne tiltrekke seg de beste hodene. Nadja er vår rekrutterer. En serie grunder, utdannet skuespiller med lang erfaring i rekruttering sikrer hun at Varde Hartmark stiller med det beste laget. I tillegg er hun daglig leder i sitt eget rekrutteringsselskap EN Rekruttering AS.

Stein Agnar Sannes
Stein Agnar Sannes
Fagekspert/seniorkonsulent
+47 936 19 395
sas@vardehartmark.no

Som utvikler av IKT- og applikasjonsløsninger lager Stein Agnar verdiøkende verktøy for våre kunder. I sin portefølje finner du blant annet portalen til DNB Eiendom, Strategirommet til Møller Mobility Group og den prisvinnende løsningen Meny Masters.

Lars Martinsen
Lars Martinsen
CTO og partner
+47 958 08 754
lm@develop.no

Lars er en erfaren rådgiver og leder, med mange års erfaring med forretningsutvikling og rådgivning innenfor ulike områder som IKT, engineering, vedlikehold, prosess og produksjonsindustri, Olje og gass og logistikk, transport.

Gellert Keresztes
Gellert Keresztes
Konsulent
+47 944 78 247
gk@vardehartmark.no

Gellert tror på en lys fremtid og vår evne til å bygge den sammen. Ved å lede og bygge broer mellom mennesker, teknologi og utdanning, har han gjort det som startet som en tidlig barndoms lidenskap for spill, til finansiell teknologi, høyteknologi og seriøs underholdning. Han har utviklet ideer og løsninger i videospillindustrien, vannressursforvaltning og i romindustrien.

Harnit Kaur
Harnit Kaur
Fagkonsulent
+47 920 77 879
hk@vardehartmark.no

Harnit har en MBA fra Oslo Metropolitan University, med fordypning i strategi, organisasjon og ledelse. Hun har tidligere erfaring fra innovasjonsselskap og har jobbet mye med skjæringspunktet mellom teknologi og ledelse. Hun har i tillegg forsket på og publisert artikkel rundt digital transformasjon.

Håkon Ingebregtsen
Håkon Ingebregtsen
Konsulent
+47 482 68 802
hi@vardehartmark.no

Håkon er utdannet ved BI i Oslo og har en mastergrad fra Kozminski University med spesialisering i corporate finance. Han har arbeidserfaring fra både norske og internasjonale selskaper, innen finans, analyse og økonomistyring.

Stella Heieren
Stella Heieren
Konsulent
+47 414 13 133
sh@vardehartmark.no

Stella er en erfaren konsulent som behersker både den operative og strategiske delen av kommunikasjonsfaget. Hun har bakgrunn fra blant annet TV-aksjonen og Amnesty International. Stella har et kreativt hode og bistår våre kunder med blant annet konseptualisering og strategifortellinger. Stella har en master i journalistikk fra universitetet i Oslo.

Harald Fæste
Harald Fæste
Konsulent
+47 908 80 248
harald.faeste@vardehartmark.no

Harald er en strukturert og løsningsorientert rådgiver som trives i skjæringspunktet mellom kommunikasjon, strategi og forretningsutvikling. Han har en MSc i internasjonal ledelse fra International School og Management (ISM).

Hedda Bull-Hansen Sarhan
Hedda Bull-Hansen Sarhan
Partner
+47 988 42 705
hs@vardehartmark.no

Hedda er en erfaren rådgiver og prosessleder i skjæringspunktet kommunikasjon, virksomhetsstrategi og forretningsutvikling. Hun jobber innsiktsbasert og analytisk og går dypt inn i kundenes problemstillinger. Hedda er utdannet journalist og har en MSc i global politikk fra London School of Economics and Political Science (LSE).

Adele Forsberg
Adele Forsberg
Partner
+47 957 20 724
af@vardehartmark.no

Adele er den hos oss som er sterkest på økonomi, tall og systemer. I tillegg fører hun staben med stø hånd her på kontoret i Hoffsveien.

Anne Sofie Bjørnebye
Anne Sofie Bjørnebye
COO og partner
+47 990 11 657
asb@develop.no

Anne Sofie er en erfaren leder og rådgiver innenfor forretningsapplikasjoner, skyplattformer og automatisering. Hun er veldig glad i å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning, og har mange års erfaring som funksjonell arkitekt og forretningsutvikler i offentlig og privat sektor.

Sissel Grefsrud
Sissel Grefsrud
CFO
+47 930 02 527
sg@vardehartmark.no

Sissel er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker med lang erfaring fra ulike lederstillinger i næringslivet. Hun har ansvaret for økonomifunksjonen i gruppen og bistår gjerne med å besvare ulike henvendelser innen dette området.

Benjamin Hashimi
Benjamin Hashimi
Konsulent
+47 971 25 698
benjamin.hashimi@vardehartmark.no

Benjamin har en allsidig profil med erfaring fra store internasjonale selskaper, gründerselskaper og scaleups. Han er kommersielt orientert, med stor interesse for verdiskapning i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi. Benjamins kjernekompetanse er innen finans, økonomi, regnskap og markedsanalyse, men har i tillegg hatt ulike roller som konsept og forretningsutvikler. Han har bransjekunnskap innen eiendom, varehandel og finans.

Amalie Celin Gundersen
Amalie Celin Gundersen
Konsulent
+47 908 88 726
amalie.gundersen@vardehartmark.no

Amalie har en MSc i arbeids- og organisasjonspsykologi og trives å jobbe med samspillet mellom forretning og mennesket. Hun har fordypet seg innen endringsprosesser, leder- og organisasjonsutvikling og har god erfaring med prosjektarbeid hos ledende organisasjoner. Amalie har en strukturert og analytisk tilnærming til sine prosjekter.

Christoph Siedler
Christoph Siedler
Seniorkonsulent
+47 451 91 279
christoph.siedler@vardehartmark.no

Med mer enn 20 års erfaring fra lederstillinger i offentlig sektor og forsvar bistår Christoph våre kunder ved strategiutvikling og -realisering. Ved å vært leder under flere endringsprosesser kan han trekke inn en rekke praktiske eksempler fra ulike situasjoner organisasjonsutviklings- og omorganiseringsprosesser skaper.