Våre folk

Erlend Skansen
Fagkonsulent
+47 926 18 110
es@vardehartmark.no

Erlend har ansvar for utvikling og istandsetting av våre digitale produkter, og med han bak rattet kan man være sikker på at varene som leveres kundene er av ypperste klasse.

Sara Landsverk
Konsulent
+47 977 79 451
sl@vardehartmark.no

Sara har en mastergrad i organisasjon, ledelse og arbeid. I tillegg har Sara erfaring med ledelse, salg, rådgivning og analyse.

Terje Uthusli
Partner
+47 901 25 606
tu@vardehartmark.no

Terje er en nestor innenfor organisasjons- og lederutvikling. Han er dyktig på å få ledergruppen til å trekke i samme retning, bistå ved omstilling og skape god bedriftskultur.

Stella Heieren
Konsulent
+47 414 13 133
sh@vardehartmark.no

Stella behersker både den operative og strategiske delen av kommunikasjonsfaget. Hun hjelper våre kunder med formuleringer for å bli forstått og hørt.

Reidar Mueller
Partner
+47 908 71 924
rm@vardehartmark.no

Reidar er, med sine bransje- og markedsanalyser, en etterspurt konsulent og foredragsholder innenfor varehandelen.

Grunde Fredriksen
Founding partner
+47 909 26 942
gf@vardehartmark.no

Grunde er Co-grunnlegger av Vardegruppen, og er dyktig på endringsprosesser, forretningsutvikling, strategiutvikling og realisering. Han bistår gjerne toppledere ved å være en dyktig og grundig sparringspartner.

Charlotte Bayegan
Seniorkonsulent
+47 909 89 163
cb@vardehartmark.no

Charlotte er utdannet jurist og har inngående kunnskap om personvern. I Datatilsynet, Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet og Røde Kors arbeidet hun med implementering og rådgivning innen GDPR og kjenner godt til skole,- helse,- og barnevernssektoren i offentlig forvaltning.

Frode Stang
Assosiert partner
+47 959 47 419
fs@vardehartmark.no

Frode er journalist med lang erfaring som programleder og nyhetsreporter. Hans kompetanse er noe våre kunder etterspør, spesielt når oppdragene er kriseøvelser, mediehåndtering og presentasjonstrening.

Gro-Helene Skalstad
Office manager og markedskoordinator
+47 928 34 067
ghs@vardehartmark.no

Gro-Helene er vår office manager og markedskoordinator, hun holder i alt vi gjør på markedssiden. Hun har en variert bakgrunn, både fra reiseliv, tekstilbransjen, bærekraft og som grûnder og skuespiller.

Christer Arntsen
Konsulent
+47 452 62 289
ca@vardehartmark.no

Christer er analytiker med bakgrunn i finans, og har opparbeidet seg solid erfaring fra en rekke store selskaper.

Hedda Bull-Hansen Sarhan
Seniorkonsulent
+47 988 42 705
hs@vardehartmark.no

Hedda er en erfaren rådgiver og prosessleder i skjæringspunktet kommunikasjon, virksomhetsstrategi og forretningsutvikling. Hun jobber innsiktsbasert og analytisk og går dypt inn i kundenes problemstillinger. Hedda er utdannet journalist og har en MSc i global politikk fra London School of Economics and Political Science (LSE).

Arne Norheim
Daglig leder og partner
+47 954 52 335
arne.norheim@vardehartmark.no

Arne er daglig leder og partner i Varde Hartmark.  Han er ekspert på endringsledelse og vet hva det kreves for å lykkes med krevende omstillinger. Arne har ledet flere internasjonale selskap gjennom store omstillingsprosesser og bistår kunder med rådgivning, lederstøtte og krisehåndtering.

Jens Olav Bjørnson
Rådgiver
+47 415 21 500
jb@develop.no

Jens Olav har internasjonal erfaring fra selskaper som Telenor og Norwegian Air Shuttle, hvor han har hatt flere lederstillinger innenfor innovasjon, produktutvikling/-ledelse, prising, digital markedsføring, eCommerce og partnerskap. Han har erfaring med både operative og strategiske prosesser og problemstillinger.

Vian Pashaei
Konsulent
+47 473 61 993
vp@vardehartmark.no

Vian har bred erfaring fra statlig sektor, blant annet fra arbeid i departement og med Norges offentlige utredninger. Gjennom både jobb og studier har hun også fått mye internasjonal erfaring. Vian har en master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med fordypning i analyse, internasjonal- og offentlig politikk.

Vegard Munthe
Rådgiver
+47 478 60 883
vm@develop.no

Vegard er en serieentreprenør og innovasjonsrådgiver med mange års erfaring innen prosjekt- og programledelse,  virksomhetsarkitektur, IT-arkitektur og fagrådgivning innen Telecom, Bygg og Anlegg, Eiendomsledelse,  program- og maskinvareutvikling, og IKT-forvaltning.​

Hege Gran Lundeby
Data Scientist
+47 984 39 121
hgl@develop.no

Hege jobber som konsulent innen analyse og robotics. Hun er strukturert i arbeidet sitt og analytisk og metodisk i tilnærmingene. Hege trives i prosjekter som er i krysningspunktet mellom teknologi og forretning, og er opptatt av løsninger som skaper merverdi og finner verdifull innsikt i store datamengder.

Ken Roar Riis
Partner
+47 900 54 300
kr@develop.no

Ken Roar er en erfaren leder og rådgiver. Han har mange års erfaring som leder for selskaper, startups, forretningsutvikling og rådgivning innenfor ulike områder som IKT, vedlikehold, prosess og produksjonsindustri, olje og gass, samt logistikk og transport.

Marianne Bjarstad
Assosiert partner
+47 905 40 372
mb@vardehartmark.no

Marianne er en anerkjent leder med en egen evne til å forstå industriene hun jobber i. Med 20 års erfaring som toppleder har hun god markedskunnskap og mestrer samspillet mellom mennesker, kultur og digitalisering.

Anniken Thurmann-Nielsen
Seniorkonsulent
+47 971 17 125
atn@vardehartmark.no

Anniken er utdannet siviløkonom med spesialisering innen strategi. Hun er Prince 2 sertifisert og er en av våre mest pålitelige prosjektledere. Som sentral i Varde Hartmark sitt lederutviklingsmiljø har Anniken blitt en betrodd rådgiver blant ledere og andre sentrale samarbeidspartnere hos våre kunder.

Nadja Ellefsen
Rekrutterer
+47 900 73 785
nadja@enrekruttering.no

For en kunnskapsbedrift er det kritisk å kunne tiltrekke seg de beste hodene. Nadja er vår rekrutterer. En serie grunder, utdannet skuespiller med lang erfaring i rekruttering sikrer hun at Varde Hartmark stiller med det beste laget. I tillegg er hun daglig leder i sitt eget rekrutteringsselskap EN Rekruttering AS.

Stein Agnar Sannes
Fagekspert/seniorkonsulent
+47 936 19 395
sas@vardehartmark.no

Som utvikler av IKT- og applikasjonsløsninger lager Stein Agnar verdiøkende verktøy for våre kunder. I sin portefølje finner du blant annet portalen til DNB Eiendom, Strategirommet til Møller Mobility Group og den prisvinnende løsningen Meny Masters.

Adele Forsberg
CFO og partner
+47 957 20 724
af@vardehartmark.no

Adele er den hos oss som er sterkest på økonomi, tall og systemer. I tillegg fører hun staben med stø hånd her på kontoret i Hoffsveien.

Lars Martinsen
CTO og partner
+47 958 08 754
lm@develop.no

Lars er en erfaren rådgiver og leder, med mange års erfaring med forretningsutvikling og rådgivning innenfor ulike områder som IKT, engineering, vedlikehold, prosess og produksjonsindustri, Olje og gass og logistikk, transport.

Simen Kolstad
Konsulent
+47 997 87 787
sk@vardehartmark.no

Simen har en MSc i International Business fra Copenhagen Business School (CBS), og har fordypet seg i strategiske vurderinger i nasjonale og internasjonale omgivelser. Han er en erfaren konsulent som har ledet en rekke prosjekter innen privat og offentlig sektor. Simen har sterk metodisk kompetanse, og har de siste årene jobbet med rådgivning, innhenting og analyse av kunde- og medarbeiderdata.

Gellert Keresztes
Konsulent
+47 944 78 247
gk@vardehartmark.no

Gellert tror på en lys fremtid og vår evne til å bygge den sammen. Ved å lede og bygge broer mellom mennesker, teknologi og utdanning, har han gjort det som startet som en tidlig barndoms lidenskap for spill, til finansiell teknologi, høyteknologi og seriøs underholdning. Han har utviklet ideer og løsninger i videospillindustrien, vannressursforvaltning og i romindustrien.

Harnit Kaur
Fagkonsulent
+47 920 77 879
hk@vardehartmark.no

Harnit har en MBA fra Oslo Metropolitan University, med fordypning i strategi, organisasjon og ledelse. Hun har tidligere erfaring fra innovasjonsselskap og har jobbet mye med skjæringspunktet mellom teknologi og ledelse. Hun har i tillegg forsket på og publisert artikkel rundt digital transformasjon.