Våre folk

Ken Roar Riis
Ken Roar Riis
Daglig leder og partner
+47 900 54 300
Ken.Roar.Riis@vardehartmark.no

Ken Roar er daglig leder i Varde Hartmark. I tillegg til administrative oppgaver har han overordnet salgsansvar, og leverer i prosjekter innen digital rådgivning og forretningsutvikling. Ken Roar er en erfaren leder og rådgiver, med erfaring innen ulike områder av IKT, vedlikehold, prosess og produksjonsindustri, olje og gass, og logistikk og transport.

Ken Roar har en bachelor i økonomi fra BI, samt en rekke kurs innen ledelse og management.

Anne Sofie Bjørnebye
Anne Sofie Bjørnebye
COO og partner
+47 990 11 657
anne.sofie.bjornebye@vardehartmark.no

Anne Sofie jobber med digital rådgivning, business design, digital utvikling og plattformrådgivning. Hun er en erfaren leder og har tidligere erfaring fra komplekse teknologiutviklingsprosjekter i det offentlige og fra konsulentbransjen. Anne Sofie trives best i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning, og har mange års erfaring som funksjonell arkitekt, produkteier og forretningsutvikler.  

Anne Sofie har en mastergrad i systemisk funksjonell lingvistikk fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. 

Sissel Grefsrud
Sissel Grefsrud
CFO
+47 930 02 527
sg@vardehartmark.no

Sissel har ansvaret for økonomifunksjonen i Varde Hartmark. Hun har lang erfaring fra ulike lederstillinger og styreroller i næringslivet og har sin kjernekompetanse innen økonomistyring, regnskap og finans. Sissel har en langsiktig og analytisk tilnærming til sitt fagområde, men jobber også gjerne med ad hoc prosjekter og endringsprosesser. 

Hun er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). 

Lars Martinsen
Lars Martinsen
CTO og partner
+47 958 08 754
lars.martinsen@vardehartmark.no

Lars er en erfaren rådgiver og leder, med mange års erfaring innen forretningsutvikling, prosesskartlegging og rådgivning i mange ulike bransjer for både privat og offentlig sektor. Fokuset til Lars har alltid vært digitalisering og innovasjon, og hvordan organisasjonsstruktur, forretningssystemer og prosesser kan optimaliseres for å skape merverdi for kunder.

Lars har en mastergrad i kommunikasjonsteknologi fra NTNU.

Hedda Bull-Hansen Sarhan
Hedda Bull-Hansen Sarhan
Partner
+47 988 42 705
hs@vardehartmark.no

Hedda jobber med kommunikasjon, strategiutvikling og -implementering og er en erfaren rådgiver i skjæringspunktet kommunikasjon, virksomhetsstrategi og forretningsutvikling. Hun jobber innsiktsbasert og analytisk og går dypt inn i kundenes problemstillinger. 

Hedda er utdannet journalist og har en MSc i global politikk fra London School of Economics and Political Science (LSE).

Arne Norheim
Arne Norheim
Partner
+47 954 52 335
arne.norheim@vardehartmark.no

Arne jobber med strategiutvikling, topplederrådgivning og strategirealisering. Han har en lang operativ og internasjonal bakgrunn som toppleder og har ledet flere store selskapstransformasjoner i flere land, blant annet som leder i IBM Norge AS og Webstep ASA. Arne er løsningsorientert og har en kreativ evne til å finne gode løsninger på komplekse utfordringer. 

Arne har sin utdannelse i finans og regnskap fra Purdue University i USA, og toppleder utdannelse fra IMB i Sveits og Yale University, USA.

Grunde Fredriksen
Grunde Fredriksen
Partner
+47 909 26 942
gf@vardehartmark.no

Grunde er founding partner i Vardegruppen, og jobber med alle Varde Hartmarks tjenesteområder innen Forretnings-rådgivning. Han har over 30 års erfaring med å snu steiner, stille vanskelige spørsmål og kreve smertefulle svar. Når du har møtt Grunde, husker du det som regel.

Terje Uthusli
Terje Uthusli
Partner
+47 901 25 606
tu@vardehartmark.no

Terje er en nestor innenfor organisasjons- og lederutvikling. Han er dyktig på å få ledergruppen til å trekke i samme retning, bistå ved omstilling og skape god bedriftskultur.

Reidar Mueller
Reidar Mueller
Partner
+47 908 71 924
rm@vardehartmark.no

Reidar er, med sine bransje- og markedsanalyser, en etterspurt konsulent og foredragsholder innenfor varehandelen.

Adele Forsberg
Adele Forsberg
Partner (i foreldrepermisjon)
+47 957 20 724
af@vardehartmark.no

Adele er den hos oss som er sterkest på økonomi, tall og systemer. I tillegg fører hun staben med stø hånd her på kontoret i Hoffsveien.

Bardhyl Hajdini
Bardhyl Hajdini
Seniorkonsulent
+47 412 50 458
bardyl.hajdini@vardehartmark.no
Charlotte Bayegan
Charlotte Bayegan
Seniorkonsulent
+47 909 89 163
cb@vardehartmark.no

Charlotte jobber i spenningsfeltet juss, teknologi og forretning med spisskompetanse i personvern og informasjonssikkerhet. Hun har mange års erfaring fra offentlig sektor og fra en rekke digitaliseringsprosjekter. Charlotte er svært analytisk og setter seg grundig inn i kundens problemstilling i sitt arbeid.

Hun har utdannet Cand.Jur fra Juridisk fakultet på Universitetet i Oslo, og har over flere år arbeidet frivillig og som sensor innen en rekke juridiske områder. 

Hajra Khan
Hajra Khan
Seniorkonsulent
+47 952 53 653
hajra.khan@vardehartmark.no

Hajra jobber med digital forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og digital endringsledelse. Hun har bred digitaliseringskompetanse og har jobbet i skjæringspunktet mellom organisasjon, prosesser og teknologi. Hajra er opptatt av å jobbe ut ifra et forretningsperspektiv, tenke helhetlige og samtidige fokusere på endringsledelse for å sikre god implementering. 

Hajra har en Bachelor of Science i Økonomi og ledelse med fordypning i ledelses- og kommunikasjonsfag, fra Handelshøyskolen BI.

Jens Olav Bjørnson
Jens Olav Bjørnson
Seniorkonsulent
+47 415 21 500
jens.olav.bjornson@vardehartmark.no

Jens Olav jobber med strategiutvikling, digital business design og prosjektledelse. Han har internasjonal ledererfaring fra Telenor og Norwegian Air Shuttle, hvor han har ledet arbeid med forretningsutvikling, produktutvikling, ecommerce og innovasjon. Jens Olav har en strukturert og analytisk tilnærming til både strategiske og operasjonelle problemstillinger, og er en pådriver for tverrfaglig samarbeid.

Jens Olav har en MSc i elektro-optikk fra NTNU (NTH), og har i tillegg gjennomgått programmer på INSEAD og IMD.

Stein Agnar Sannes
Stein Agnar Sannes
Seniorkonsulent
+47 936 19 395
sas@vardehartmark.no

Stein har det tekniske ansvaret for flere av Varde Hartmarks IKT- og applikasjonsløsninger. Han har blant annet vært ansvarlig for Complianceverktøyet TradeLog for Euronext Oslo og opplæringsportalen MENY Masters for MENY. Stein er opptatt av å utvikle verdiøkende verktøy, og trives godt i arbeid med UX, datavarehus optimalisering, sikkerhetsanalyse, driftsredundans, og utvikling i backend og frontend.

Han er utdannet med en bachelor i Informatikk, matematikk og økonomi fra Universitetet i Oslo (UiO).

Amalie Celin Gundersen
Amalie Celin Gundersen
Konsulent
+47 908 88 726
amalie.gundersen@vardehartmark.no

Amalie jobber med endringsledelse, organisasjons- og lederutvikling. Hun har tidligere erfaring fra HR-analyse, og har bistått ledende organisasjoner på tvers av sektorer, både offentlige og private. Amalie trives godt i samspillet mellom forretning og mennesker. 

Amalie har en mastergrad (MSc) i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen og Oslo.

Andreas Hamre
Andreas Hamre
Konsulent
+47 454 27 228 
andreas.hamre@vardehartmark.no

Andreas jobber som fullstackutvikler med fokus på backend på .NET. Han har flere års erfaring med plattformen ServiceNow og han har vært med på å implementere prosesstøtte for flere store kunder. 

Andreas har mastergrad (MSc) i teknisk kybernetikk og robotikk fra Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Benjamin Hashimi
Benjamin Hashimi
Konsulent
+47 971 25 698
benjamin.hashimi@vardehartmark.no

Benjamin jobber med markedsanalyse, strategiutvikling og strategirealisering. Han har tidligere erfaring fra internasjonale selskaper og har jobbet med økonomi, finansiell analyse og forretningsutvikling. Benjamin har en allsidig profil og trigges av verdiskapning. 

Benjamin har mastergrad (MSc) i finans fra Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Christelle Tshimbalanga
Christelle Tshimbalanga
Konsulent
+47 909 32 676
christelle.tshimbalanga@vardehartmark.no
Erlend Skansen
Erlend Skansen
Fagkonsulent
+47 926 18 110
es@vardehartmark.no

Erlend jobber med teknologi- og produktutvikling, som fullstackutvikler. Han jobber hovedsakelig med PHP, HTML, CSS og Javascript. Flere av prosjektene Erlend har vært involvert i, har handlet om å utvikle eksisterende nettsider, tilpasse innhold og sørge for sømløs oppdatering av den aktive løsningen. Erlend er trives med å jobbe i tett samarbeid med kunde, og drives av å finne gode løsninger.

Erlend har utdanning innen programmering (bSC) fra Westerdals Oslo ACT. 

Gellert Keresztes
Gellert Keresztes
Konsulent
+47 944 78 247
gk@vardehartmark.no

Gellert tror på en lys fremtid og vår evne til å bygge den sammen. Ved å lede og bygge broer mellom mennesker, teknologi og utdanning, har han gjort det som startet som en tidlig barndoms lidenskap for spill, til finansiell teknologi, høyteknologi og seriøs underholdning. Han har utviklet ideer og løsninger i videospillindustrien, vannressursforvaltning og i romindustrien.

Harald Fæste
Harald Fæste
Konsulent
+47 908 80 248
harald.faeste@vardehartmark.no

Harald jobber med kommunikasjon, strategiutvikling og strategirealisering. Han har tidligere erfaring fra kommunikasjonsbyrå og har bistått kunder med en rekke kommunikasjonsfaglige problemstillinger. Harald har en strukturell og metodisk tilnærming til kommunikasjon og trives med å bryte ned kompleks informasjon til tydelige budskap. 

Harald har en double degree (MSc) i Internasjonal ledelse fra International School of Management i Hamburg og Napier University i Edinburgh.

Harnit Kaur
Harnit Kaur
Fagkonsulent
+47 920 77 879
hk@vardehartmark.no

Harnit jobber med digital endringsledelse, organisasjonsutvikling og strategirealisering. Hun har tidligere erfaring fra revisjon og innovasjonsselskap, og har erfaring med å bistå kunder i endringsprosesser. Harnit liker godt å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og ledelse. 

Harnit er utdannet siviløkonom, med bachelor i innovasjonsledelse fra Universitet i Sørøst-Norge, og master i strategi, organisasjon og ledelse fra OsloMet.

Hege Gran Lundeby
Hege Gran Lundeby
Data Scientist
+47 984 39 121
hege.gran.lundeby@vardehartmark.no

Hege jobber med teknologiutvikling, datadrevet innovasjon og produktutvikling as a service. Hun har bred prosjekterfaring, blant annet innen kommunikasjon, og transport og logistikk, hvor hun har vært med på å utvikle avanserte datamodeller. Hege trives i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning, og er opptatt av å finne verdifull innsikt i store datamengder, og utvikle løsninger som skaper merverdi.

Hege har en master i kybernetikk og robotikk fra NTNU i Trondheim, med fordypning innen biomedisinsk bevegelse.

Henrik Drægni Stolpnes
Henrik Drægni Stolpnes
Konsulent
+47 996 27 542
henrik.stolpnes@vardehartmark.no

Henrik er en fullstack .NET utvikler med spisskompetanse i Blazor, Azure og SQL, som utvikler skreddersydde løsninger for Varde Hartmarks kunder. Henrik jobber ofte tett på kunde når han utvikler og har den tekniske forståelsen til å bistå på et bredt spekter av teknologier.

Henrik har en bachelor i Fysikk med fag innen blant annet maskinlæring og kunstig intelligens fra Universitetet i Bergen.

Håkon Ingebregtsen
Håkon Ingebregtsen
Konsulent
+47 482 68 802
hi@vardehartmark.no

Håkon jobber med organisasjonsutvikling, strategirealisering og analyse. Han har tidligere arbeidserfaring fra flere roller innenfor finans og økonomi, både internasjonalt og i Norge. Håkon er svært strukturert, og trives godt med prosjekter hvor han kan bruke sine analytiske evner. 

Håkon har en bachelorgrad fra Handelshøyskolen BI og en mastergrad i corporate finance fra Kozminski University i Warszawa.

Jonathan Engelschiøn Nash
Jonathan Engelschiøn Nash
Konsulent
+47 468 80 886
Jonathan.nash@vardehartmark.no

Jonathan jobber med .Net og er ansvarlig for å utvikle teamet og produktporteføljen til Varde Hartmark. Han har lang bakgrunn innen IT og har blant annet jobbet med radioplanleggingsverktøyet Astrix hos Teleplan Globe. Jonathan jobber strukturert og drives av å identifisere forbedringsområder. 

Jonathan har fagbrev, og er hovedsakelig selvlært, med over 10 års erfaring innenfor bransjen.

Kjersti Teigen Andersen
Kjersti Teigen Andersen
Konsulent
+47 478 30 160
kjersti.teigen.andersen@vardehartmark.no
Marianne Bjarstad
Marianne Bjarstad
Assosiert partner
+47 905 40 372
mb@vardehartmark.no

Marianne er en anerkjent leder med en egen evne til å forstå industriene hun jobber i. Med 20 års erfaring som toppleder har hun god markedskunnskap og mestrer samspillet mellom mennesker, kultur og digitalisering.

Mattias Håheim Johnsen
Mattias Håheim Johnsen
Konsulent
+47 971 13 123
mattias.haaheim.johnsen@vardehartmark.no

Mattias er fullstack-utvikler og arkitekt med kjernekompetanse innen Java backend, søkemotorer og DevOps. Han har bred erfaring, og har utviklet og driftet webapplikasjoner i både offentlig og privat sektor. Mattias har en analytisk og fremtidsrettet tilnærming til sitt fagområde, og trives med å ta ansvar for hele livsløpet til leveransene sine.

Mattias har en Mastergrad i Informatikk fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen distribuerte systemer og nettverk, samt fagbrev fra IKT-servicefag.

Nadja Ellefsen
Nadja Ellefsen
Rekrutterer
+47 900 73 785
nadja@enrekruttering.no

For en kunnskapsbedrift er det kritisk å kunne tiltrekke seg de beste hodene. Nadja er vår rekrutterer. En serie grunder, utdannet skuespiller med lang erfaring i rekruttering sikrer hun at Varde Hartmark stiller med det beste laget. I tillegg er hun daglig leder i sitt eget rekrutteringsselskap EN Rekruttering AS.

Richard Phan
Richard Phan
Konsulent
+47 901 81 174
richard.phan@vardehartmark.no

Richard jobber som frontend-utvikler med fokus på ReactJS. Han har flere års erfaring med plattformen ServiceNow hvor han har jobbet med IT-infrastruktur, service management, prosessarbeid og skreddersøm av applikasjoner for store private virksomheter.  

Richard har en bachelorgrad (bSC) i informasjonsteknologi med spesialisering innenfor E-business fra Westerdals Oslo ACT. 

Stella Heieren
Stella Heieren
Konsulent
+47 414 13 133
sh@vardehartmark.no

Stella jobber med informasjonssikkerhet, kommunikasjon og lederutvikling. Hun har mer enn ti års erfaring med journalistikk, kommunikasjon og komplekst prosjektarbeid, blant annet fra NRK TV-aksjonen og Amnesty International Norge. Stella trives aller best når det behøves helt nye øyne på kunders gamle, nye eller kanskje potensielle problemer.

Stella har en mastergrad i journalistikk fra Universitetet i Oslo, og er også utdannet medieviter og klassisk arkeolog.

Thomas Dahl Andersen
Thomas Dahl Andersen
Junior konsulent
+47 481 21 065
thomas.dahl.andersen@vardehartmark.no

Thomas jobber med interaksjonsdesign og frontend-utvikling. Han har erfaring fra startups, hvor han har bidratt med brukerinnsikt, prototyping og brukertesting. Thomas har en brukersentrert og iterativ tilnærming til utvikling av løsninger, og liker å designe, lage og teste interaktive prototyper med brukere.

Han har bachelorgrad i realfag med fordypning i informatikk, og mastergrad innen musikkteknologi/musikkvitenskap, fra Universitetet i Oslo.  

Thomas Rones
Thomas Rones
Konsulent
+47 984 42 581
thomas.rones@vardehartmark.no
Tord Fanøy Bårdsen
Tord Fanøy Bårdsen
Seniorkonsulent
+47 994 31 587
tord.bardsen@vardehartmark.no

Tord jobber med teknologi- og forretningsrådgivning med spisskompetanse innen informasjonssikkerhet. Han har erfaring innen ekstern- og internrevisjon, IT-revisjon, GRC og forretningsutvikling. Tord har en tverrfaglig bakgrunn og med dyp forretningsforståelse og analytiske evner har han en virksomhetsrettet prosjekttilnærming.

Han har en Bachelor med dobbel fordypning i finans og økonomi, Bachelor i realfag med fordypning i informatikk, og Master i Entreprenørskap og Innovasjon.

Trond Erik Aatlo
Trond Erik Aatlo
Konsulent
+47 959 85 164
trond.erik.aatlo@vardehartmark.no
Vegard Armando Piña-Munthe
Vegard Armando Piña-Munthe
Seniorkonsulent
+47 478 60 883
vegard.munthe@vardehartmark.no

Vegard jobber med forretnings-rådgivning, digital rådgivning, og digitale løsninger. Han er en erfaren forretnings- og organisasjonsutvikler, med kjernekompetanse innen IT og innovasjon. Vegard har designet mange ulike innovasjon- og forvaltningsprosesser tilpasset ulike organisasjoner, der brukerfokus, tidlig målbar gevinst, og kontinuerlig inkrementell forbedring alltid er sentrale elementer.

Vegard er utdannet innen molekylærbiologi og informatikk fra UiO, og er sertifisert programleder, prosjektleder, og scrum-master.