Reidar Mueller

Partner

Reidar er, med sine bransje- og markedsanalyser, en etterspurt konsulent og foredragsholder innenfor varehandelen.

Articles by 

Reidar Mueller