Vi setter en ny standard for problemløsning og realisering

Et tverrfaglig konsulentselskap i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning

Retailåret 2023

Varde Hartmark har utarbeidet analyser og prediksjoner for varehandelsmarkedet i 2023. Rapporten ser på hvordan makropolitiske tendenser preger det norske retail-markedet, forbrukernes handlemønstre, kostnadsutviklingen mellom online-aktører og retail, konkursestimater og bransjeforskjeller.

Tjenester

Våre tjenester

I Varde Hartmark jobber vi i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning. Se hvordan vi kan bistå deg innen forretnings-rådgivning, digital rådgivning og med å utvikle digitale løsninger.
Menneskene

Bli kjent med oss

Lederutviklere, analytikere, strateger, rådgivere, markedsførere, it-utviklere, prosjektledere.
Vi er ikke som andre. Fordi vi er bygget annerledes.
Om oss

Om Varde Hartmark

Med verdiene gjennomføringskraft og resultatansvar har vi siden 1928 hjulpet virksomheter opp på beina, og hele veien til topps.

Varde Hartmark og Develop fusjonerer

Forretningsrådgivingsselskapet Varde Hartmark og teknologiselskapet Develop slår seg sammen. Alle tjenester, løsninger og vilkår i begge selskaper videreføres under navnet Varde Hartmark AS.