Våre tjenester

Kort oppsummert kan vi dele tjenestene våre inn i seks verdiforslag.

Likevel;
ditt behov kan krysse grensene eller befinne seg på utsiden av disse.

Vår soleklare anbefaling vil derfor være å ta kontakt med oss.

Da finner vi fort ut om vi kan levere det du er på jakt etter.

Terje Male
tm@vardehartmark.no
+47 909 19 399
Organisasjonsutvikling
Går din organisasjon i utakt og opplever ledelsen strekk i laget? Er det behov for tydeligere organisering, rolleavklaring, eller trenger dere hjelp til å utvikle en prestasjonskultur basert på kontinuerlig forbedring? Dette er et landskap vi i Varde Hartmark stortrives i. Gjennom nesten 90 år har vi hjulpet bedrifter og organisasjoner gjennom omstillingsprosesser, med stor suksess.

Kundehistorie: Fellesorganisasjonen
Lederutvikling
I Varde Hartmark har vi flere tiårs erfaring med lederutvikling. Tradisjonelt har lederutvikling handlet om å istandsette ledere til å forstå seg selv.  Vi mener at lederutvikling handler om to ting:

Å skape bedre økonomiske resultater, og å skape mer motiverte medarbeidere. Vi har også utviklet vårt eget evalueringsverktøy for ledere.

Se film: Slik jobber vi med lederutvikling.

Kundehistorie: Fellesorganisasjonen
Employer branding
Hva er grunnen til at noen virksomheter og organisasjoner alltid klarer å tiltrekke seg de beste medarbeiderne? Og hvorfor klarer noen selskaper å beholde og utvikle medarbeidere som presterer år etter år? Vi hjelper ledere med å utvikle enhetlige programmer og systemer som gjør jobben så mye enklere. Vi er faktisk norgesmestere i Employer Branding.

Kundehistorie: Meny Masters
Strategiutvikling
Vi jobber hele tiden med virksomheter for å identifisere forbedringspotensial og utvikle strategier som skal sikre fremtidig vekst. Vår metode baserer seg på utvikling av fremtidsbilder, som er et svært effektivt verktøy i strategiutviklingsprosessen.

Kundehistorie: Multiconsult
Strategirealisering
Alle virksomheter har strategier og virksomhetsplaner for årene som kommer. Problemene oppstår gjerne når strategien skal settes ut i livet. Vet du hvordan du skal realisere strategien og få en effektiv istandsetting? Når vi jobber med strategirealisering, utvikler vi systemer som sørger for at alle i bedriften er kjent med strategien, milepælene og retningen. Det gjør vi ved å forenkle, tilgjengeliggjøre og istandsette på en effektiv måte.

Kundehistorie: Møller Mobility Group
Digital istandsetting
Stadig flere ledere forstår at riktig bruk av digitale verktøy på arbeidsplassen er effektivt, kostnadsbesparende og miljøvennlig. Skal du få i gang egne ansatte på Teams, Zoom eller Dynamics 365? Da har vi både hyllevare-kurs og skreddersydde produkter for deg.

Har du behov for å gjennomføre en samling eller et møte digitalt? Vi viser deg gjerne hvordan vi løser slike oppdrag fra vårt studio på Skøyen.

Kundehistorie: Fellesforbundet

Kontakt oss

Snart vet vi om du og Varde Hartmark er en god match.

Ring eller send oss en mail, så finner vi det ut.


Terje Male, daglig leder
+47 909 19 399
tm@vardehartmark.no

Adele Forsberg, COO
+47 957 20 724
af@vardehartmark.no