Våre tjenester

Forretnings-rådgivning

Vi har en tverrfaglig tilnærming til tradisjonelle områder innen forretningsrådgiving. Vi ser hele problemet, hele løsningen, og hele mulighetsrommet.
Organisasjonsutvikling
Gjennom organisering, rolleavklaringer og utvikling av prestasjonskultur, hjelper vi organisasjoner som går i utakt. ​

• Innsikt og analyse​
• Evalueringer
​• Organisasjonstviklingsprogram
​• Prosessfasilitering
​• Implementerings- og kommunikasjonsplaner

Organisasjonspsykologer, ledere, strategieksperter, forretningsutviklere, tjenestedesignere, kommunikasjonseksperter
Lederutvikling
Gjennom tradisjonelle og digitale verktøy setter vi ledere og ledergrupper i stand til å skape mer motiverte medarbeidere, og bedre økonomiske resultater.

• Coaching
• Lederevaluering
• Lederutviklingsprogram
• Prosessfasilitering
• Prestasjonsledelse
• Kommunikasjonsstøtte

Organisasjonspsykologer, ledere, strategieksperter, forretningsutviklere, tjenestedesignere, kommunikasjonsrådgivere​

Se vårt lederutviklingsverktøy VH360™
Strategiutvikling
Gjennom innsikt og forretningsforståelse utvikler vi strategier som sikrer fremtidig konkurransekraft.

• Mål- og visjonsarbeid
• Innsikt og analyse
• Scenarieutvikling
• Strategier
• Tiltaksplaner

Analytikere, strategieksperter, ledere
Strategirealisering
Gjennom et bredt spekter av virkemidler hjelper vi virksomheter å sette strategier og planer ut i live, på en måte som virker.

• Målgruppeanalyser og –strategier
• Digitale plattformer og spill
• Coaching
• Fysiske og digitale samlinger
• Utrullingsplaner og kampanjer
• Systemer for effektmåling og oppfølging

Analytikere, kommunikasjonsrådgivere, organisasjonspsykologer, virksomhetsarkitekter
Employer branding
Gjennom bruk av både tradisjonelle og digitale verktøy utvikler vi enhetlige programmer og systemer som hjelper virksomheten å tiltrekke, beholde og utvikle medarbeidere.

• EVP (Employer Value Proposition)
• Rekrutteringsstrategier
• Kampanjer
• Læringsprogrammer
• Systemer for måling og oppfølging
• Digitale plattformer

Kommunikasjonsrådgivere, organisasjonspsykologer, spillutviklere, systemutviklere
Kommunikasjon
Gjennom tett samarbeid med toppledelse og forretning, leverer vi kommunikasjonstjenester på strategisk og operativt nivå...

• Posisjoneringsarbeid
• Krisehåndtering
• Endringskommunikasjon
• Finansiell kommunikasjon
• Løpende strategisk rådgiving og operativ støtte 

Kommunikasjonsrådgivere, analytikere, spillutviklere, designere, strategieksperter

Digital rådgivning

Vi kombinerer solid forretningsforståelse med digital spisskompetanse. Vi hjelper virksomheter å gjøre det de kan og vil, på en måte som er rigget for fremtiden.
Informasjonssikkerhet
Gjennom teknisk, juridisk og kommunikasjonsfaglig ekspertise hjelper vi virksomhetermed å etablere, drive og videreutvikle strategier, systemer og kultur somfremmer informasjonssikkerhet.

• Risikoanalyse
• GDPR
• SCHREMS II
• Compliance
• Adferdsendring

Jurister, analytikere, teknologirådgivere, kommunikasjonseskperter, beredskapseksperter, strategieksperter
Digital Business Design
Gjennom grunnleggende forretningsforståelse, digital spisskompetanse og designbaserte metoder, hjelper vi virksomheter å se med nytt blikk på, og optimalisere, drifts-, forretnings og -organisasjonsmodeller. ​

• Innovasjonsprosesser
• Organisasjonsutvikling
• Forretningsutvikling
• Produkt-og tjenesteutvikling

Forretningsutviklere, strategieksperter, innovasjonsrådgivere, prosjektledere, Funksjonell arkitekter, produktdesignere​​
Prosjektledelse
Gjennom finstemt rolleforståelse og tung prosjekterfaring hjelper vi virksomheter å ta store og små prosjekter fra a til å. Vi behersker både agile og mer tradisjonelle prosjektmetodikker  og leverer både enkeltressurser og hele team. ​

• Programledelse
• Teknisk prosjektledelse
• Generell prosjektledelse
• Testledelse
• Prosessledelse

Prosjektledere, programledere, testledere, prosessledere
Plattformrådgivning
Gjennom teknisk spisskompetanse  og solid forretningsforståelse leverer vi strategisk og operasjonell rådgivning på et utvalg modulbaserte forretningsplattformer. ​

• Gap- analyser
• Funksjonelle behov
• Brukerreiser
• Arbeidsflyter
• Forretningsmodeller  

Funksjonelle arkitekter, plattformeksperter, virksomhetsarkitekter, systemutviklere,

Digitale løsninger

Vi designer og utvikler digitale verktøy, nettløsninger, mobilapplikasjoner og produkter som optimaliserer prosesser, eller skaper nye forretningsmuligheter.
Design og brukeropplevelse
Gjennom en innsiktsbasert tilnærming  og solid forretningsforståelse leverer vi digitale løsninger på sluttbrukerens premisser. ​

• UX interaksjonsdesign
• Tjenestedesign
• Digitalt design
• Grafisk design

UX-designere, tjenestedesignere, grafiske designere, analytikere, spillutviklere, kommunikasjonsrågivere​
Datadrevet innovasjon
Gjennom analyse av data og innsikt hjelper vi virksomheter å identifisere og realisere forbedringsområder og  nye muligheter. ​

• Maskinlæring (ML) og kunstig intelligens (AI)
• Dashboards og visualisering
• Systemintegrasjon

Integrasjonskonsulenter, prosjektledere, data scientist, data engineer, data analyst
Teknologi utvikling
Gjennom dyp teknologiforståelse og bred utviklerkompetanse  fornyer og utvikler vi it-systemer som støtter fremtidens krav til sikkerhet, hastighet, innsikt og forretningsutvikling.​

• Applikasjonsutvikling
• Arkitektur
• Dataanalyse
• Dataplattformer og sky
• Maskinlæring(ML) og kunstig intelligens (AI)

Systemutviklere, løsningsarkitekter, integrasjonskonsulenter, prosjektledere
Produktutvikling as a service
Gjennom en agil tilnærming og faste, kryssfunksjonelle team, leverer vi utvikling, drift og videreutvikling av digitale produkter. ​

• Applikasjonsutvikling
• Arkitektur
• Forvaltning og videreutvikling

Systemutviklere, løsningsarkitekter, integrasjonskonsulenter, prosjektledere​
Lurer du på om vi kan det du trenger hjelp til? 

La oss finne det ut:

Ken Roar Riis
Ken.Roar.Riis@vardehartmark.no
+47 900 54 300