Personvernerklæring

Vi i Varde Hartmark er opptatt av å ivareta personvernet til våre kunder, interessenter og samarbeidspartnere.

Personvernforordningen også kalt GDPR (General Data Protection Regulation) regulerer hvordan personopplysninger skal behandles elektronisk. Det er viktig og helt nødvendig at vi har et felles europeisk regelverk som skal sørge for at enhver offentlig og privat virksomhet behandler personopplysninger lovlig.

Varde Hartmark er såkalt behandlingsansvarlig og databehandler etter personvernforordningen. Det vil si at noen ganger er det vi som bestemmer formålet med innsamlingen og behandling av personopplysninger og da opptrer vi som behandlingsansvarlig. Andre ganger er det våre kunder som bestemmer formålet og da er vi databehandlere.

Når vi behandler personopplysninger er det som oftest i forbindelse med kunderelasjoner. De mest vanlige kategoriene av personopplysninger vi behandler i forbindelse med kundepleie er identitetsopplysninger, kontaktopplysninger, kommunikasjonsopplysninger og finansopplysninger.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling er i de aller fleste tilfeller avtale, samtykke eller berettiget interesse. Det er ikke så ofte vi mottar innsynsbegjæringer eller krav om sletting fordi det stort sett er kundedata vi behandler.

For oss i Varde Hartmark er det viktig at dine kundedata behandles konfidensielt og sikkert. Alle ansatte i Varde Hartmark har taushetsplikt og må gå på sikkerhetskurs.

Deling av kundeopplysninger kan blant annet forekomme til finansinstitusjoner ved rapporteringskrav. Vi deler også opplysninger med vår driftsansvarlig, Procano, men det er streng tilgangsstyrt gjennom databehandleravtalen. Varde Hartmark har også inngått standard databehandleravtale med Microsoft.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller dine bedriftsopplysninger kan du kontakte vår sikkerhetskoordinator Magnus Fredriksen. Han vil svare på dine spørsmål: magnus.fredriksen@vardehartmark.no