Grunde Fredriksen

Founding partner

Grunde er Co-grunnlegger av Vardegruppen, og er dyktig på endringsprosesser, forretningsutvikling, strategiutvikling og realisering. Han bistår gjerne toppledere ved å være en dyktig og grundig sparringspartner.

Articles by 

Grunde Fredriksen

Aldri i min villeste fantasi ...

Mar 17, 2021
By 
Grunde Fredriksen
Strategiutvikling