• Kunde
  Norges Bilbransjeforbund
 • Kategori
  Fordelskalkulator
 • Vår kontakt
  Grunde Fredriksen
Oppgave

Norges Bilbransjeforbund (NBF) har ca. 1 300 medlemsbedrifter og en markedsandel på rundt 75%. NBF har opplevd lite frafall av medlemmer, men følte behov for å synliggjøre medlemsfordelene for sine medlemmer på en bedre og mer effektiv måte. Samtidig ønsket selskapet å rekruttere flere nye medlemmer.

Innsikts- og synlighetsanalyse

Varde Hartmark gjennomførte en innsiktsanalyse av potensielle medlemmer, dens kjennskap til NBF og hvilke fordeler NBF hadde som ville være nyttige for potensielle medlemmer. I tillegg gjennomførte Varde Hartmark en synlighetsanalyse for NBF, for å kartlegge hvor synlige organisasjonen er ute i media og blant sine nåværende medlemmer.

Løsning - Fordelskalkulatoren

I neste fase utviklet Varde Hartmark en fordelskalkulator til NBFs nettsider som enkelt illustrerer hvor mye man må betale for å bli medlem, men ikke minst; hvilke fordeler du får med på kjøpet av et medlemskap.

Varde Hartmark utviklet en fordelskalkulator som enkelt:

 • Synliggjør fordelene ved medlemskap
 • Tydeliggjør fordelene ved medlemskap
 • Dokumenterer nytteverdien av medlemskap
Hvordan bruke Fordelskalkulatoren?

Fordelskalkulatoren er et sterkt dialogverktøy som brukes på nettsiden og i vervearbeidet. Fordelskalkulatoren er spesielt godt egnet i disse 1 til 1-møtene som medlemmene har.
Kalkulatoren kvantifiserer økonomisk verdi av alle medlemsfordeler og tar utgangspunkt i enkeltmedlemmets forutsetninger og økonomiske situasjon. Det letter vervearbeidet betydelig for den som skal verve, og medlemmet opplever at «innsalget» har en helt unik skreddersøm.

Veien videre

Norges Bilbransjeforbund fikk gjennom prosjektet et godt innblikk i hva medlemmene ønsker av forbundet. NBF har fulgt rådene til Varde Hartmark og implementert flere av anbefalte tiltak for å øke markedsandelen til organisasjonen.

Kontaktperson Varde Hartmark

Grunde Fredriksen
grunde.fredriksen@vardehartmark.no