• Kunde
  Lånekassen
 • Kategori
  Lederutvikling
 • Vår kontakt
  Terje Uthusli
Oppgave

Varde Hartmark ble høsten 2019 engasjert av ledergruppen i Lånekassen. Lånekassen hadde etablert en ny virksomhetsstrategi, og hadde identifisert følgende behov knyttet til utvikling av ledergruppen for å sikre ønsket og nødvendig strategirealisering:

 • Styrke ledergruppen som driver av strategisk retning satt i virksomhetsstrategien
 • Tydeliggjøre den ønskede lederkulturen
 • Skape et fundament for god samhandling og dynamikk i ledergruppen
 • Etablere spilleregler for et fellesskap for tilbakemeldinger og læring
 • Styrke ledergruppen som kultur-byggende faktor i Lånekassen
 • Konkretisere strategiske kompetanseområder for ledergruppen som følge av ny virksomhetsstrategi
Løsning

Varde Hartmark stilte med et sterkt og komplementerende lederutviklings-team, som både inkluderte fagspesialister innen ledelsesfaget og deltakere med tung toppleder-erfaring. Utgangspunktet for prosjektet ble å «omgjøre en gruppe ledere til en toppledergruppe».

Varde Hartmark hadde som mål å fasilitere en prosess med høy grad av involvering og kompetansedeling både for gruppen som sådan, og for den enkelte leder. Prosessen startet derfor med individuelle og konfidensielle samtaler med hvert enkelt medlem i ledergruppen.

Lederutviklingsprogrammet ble videre strukturert med fire samlinger hvor vi først tok tak i de underliggende utfordringene gruppen hadde for å få til et effektivt samspill. Som underlag brukte vi blant annet JTI og Teamkompasset. Gruppen ble utfordret til selv å definere gjensidige avhengigheter, samt slutte seg til endringsbehov på så vel gruppe, som på individnivå. Vi brukte metodikk og verktøy som gruppen senere kunne ta med seg i sitt daglige arbeid. Områder der vi tilførte ny innsikt kan beskrives under følgende temaer:

 • «Personlighet og motivasjon»
 • «Kommunikasjon og feedback»
 • «En velfungerende toppledergruppe – fra en gruppe ledere til et velfungerende team»
 • «Den dynamiske strategiske toppledergruppen»
 • "Kultur- og omdømmeutvikling”

Parallelt med samlingene besto lederprogrammet av en individuell utviklingsplan for de involverte lederne. Varde Hartmark gjennomførte sin egenutviklede 360-graders lederevaluering, VH360. Det ble definert utviklingsmål for team-arbeid og egen rolle i ledergruppen.

Resultat

Prosjektet er fortsatt pågående (våren 2021), og gruppen er i endring og utvikling. Så langt har programmet blitt mottatt med stort engasjement og interesse i ledergruppen, og de første og viktige stegene knyttet til målsetting og ambisjoner er avklart.