Grunde Fredriksen i Varde Hartmark

Om Varde Hartmark

Typiske prosjekter


Organisasjonsutvikling
- Når virksomheten går i utakt og ledelsen har strekk i laget
- Når virksomheten trenger å utvikle en prestasjonskultur basert på kontinuerlig forbedring
- Når virksomheten trenger et verktøy for å evaluere og optimalisere egen ledergruppe

Strategiutvikling
- Når virksomheten ønsker å kartlegge hvordan fremtiden kommer til å påvirke egen virksomhet (Fremtidsbilder)
- Når virksomheten trenger en analyse av omgivelser og drivere som vil påvirke bedriften fremover
- Når det er behov for å identifisere tiltak som raskt kan gi solide resultater

Digital istandsetting
- Når ansatte trenger kurs og opplæring i digitale samhandlingsverktøy som Teams, Zoom, Google-pakken osv
- Når virksomheten trenger hjelp til å produsere webinarer, årsmøter, styremøter og egne kurs for medlemmer

Employer Branding
- Når virksomheten ansetter ofte og trenger nye medarbeidere raskt opp i marsjfart
- Når virksomheten trenger kompetansehevende verktøy for sine medarbeidere

Strategirealisering
- Når strategien allerede er utviklet, men det ikke finnes en plan for å realisere den
- Når virksomheten mangler nødvendige hestekrefter for å få fart på strategien

Varde Hartmark er et ansatteid, norsk konsulentselskap i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning. Hos oss jobber toppledere, utviklere, økonomer, tjenestedesignere, analytikere, jurister og kommunikasjonseksperter, skulder ved skulder. Med en tverrfaglig grunnholdning ser, skaper og realiserer vi muligheter. For kundene våre, og for oss som jobber her. 

Med verdiene gjennomføringskraft og resultatansvar har vi siden 1928 hjulpet kundene våre med å nå sine mål. Nesten 100 år senere er vi fortsatt på evig jakt etter menneskene og løsningene som gir kundene våre det som skal til for å realisere sitt potensiale. 

Vi har delt tjenesteområdene våre inn i tre kjerneområder: Forretningsrådgivning, Digital rådgivning og Digitale løsninger. I tillegg til dyp kompetanse på hvert av kjerneområdene, er teamene våre ofte sammensatt av spesialister på tvers. Våre leveranser utmerker seg ved at vi tilfører verdi, ikke bare ved å bistå med å utvikle strategier og løsninger, men også ved å sette virksomheten i stand til å sette det ut i live. Hvis vi ikke kan levere verdiskapende resultater, tar vi ikke jobben.

Starten: 1928
Historien til Varde Hartmark stammer tilbake til 1928, da Hartmark Consulting ble grunnlagt.
Et flaggskip blir skapt
I 2013 ble Vardegruppen etablert. Norges eldste Management Consulting-virksomhet og Norges yngste og sterkest voksende konsulentmiljø fant sammen.
Strategiske eiere med på laget
I 2018 kjøper First House seg inn i Vardegruppen. Med det fikk Varde Hartmark enda en norsk strategisk eier med på laget.
Forretningsrådgivning møter teknologi
I 2021/2022 styrker Varde Hartmark satsningen i skjæringspunktet teknologi og forretningsutvikling. Teknologiselskapet Develop blir en del av Varde Hartmark og ansatte inviteres inn på eiersiden.