• Kunde
  Multiconsult
 • Kategori
  Strategiutvikling
 • Vår kontakt
  Arne Norheim
Oppgaven

Hvordan ser fremtidsbildet til rådgivende ingeniører ut? Det er knyttet usikkerhet til både makro- og mikroperspektivene. Multiconsult ønsket derfor å gjennomføre en analyse og vurdering av disse forholdene.
De trengte en partner som kunne tegne opp mulige fremtidsbilder, og lage potensielle veikart, som grunnlag for sin fremtidige strategi.

Løsningen

Varde Hartmark startet med en grundig kartlegging av mulige påvirkningskrefter. Disse kreftene ble rangert etter viktighet og usikkerhet. Varde Hartmark brukte “Femkraftsmodellen” som verktøy i analysen, som kort fortalt vurderer attraktiviteten til et selskap overfor fem spesifikke bransjekrefter:

 1. Kunder
 2. Leverandører
 3. Fremtidige konkurrenter
 4. Substitutter
 5. Konkurrenter

Videre laget Varde Hartmark en analyse av hvordan fremtidsbildene vil påvirke Multiconsults forretningsmodell. Totalt utledet dette arbeidet i en rekke strategiske spørsmålsstillinger som Multiconsult kan benytte som grunnlag i sitt videre strategiarbeid.

Resultat

Mulighetsstudiet ga klare føringer for hvilke områder Multiconsult burde fokusere på i inngangen til sin strategiprosess.
Arbeidet med mulighetsstudien gjorde at Varde Hartmark ble engasjert for videre strategiarbeid.

Kontaktperson Varde Hartmark

Arne Norheim
arne.norheim@vardehartmark.no