• Kunde
    Møller Mobility Group
  • Kategori
    Strategirealisering
  • Vår kontakt
    Grunde Fredriksen

Møller Mobility Group (MMG) er et av Norges største selskaper, og har de senere årene opplevd store disruptive endringer. Kundevaner har endret seg (urbanisering, netthandel) og kundene etterspør andre produkter enn hva man gjorde tidligere (elektriske biler).
Hvordan skal man skape «sense of urgency» i en organisasjon hvor man har oppnådd en ny «all-time high» hvert eneste år de siste fire årene, og hvor ting går bedre enn noen gang?

Oppgaven

Bilbransjen står overfor store endringer. Den bransjen vi kjenner i dag kommer til å se veldig annerledes ut i morgen. For å møte et slikt endringsbilde, må Møller klare å endre seg.
Møller hadde utviklet en strategi og hadde tegnet gode fremtidsbilder, men manglet en god leveringsplattform. Møller hadde undervurdert behovet for å lage en god kommunikasjonsplattform for å skape «sense of urgency» i hele organisasjonen.

Hvordan realiser en strategi som alle forstår?

Da vi startet arbeidet med Møller Mobility Group lå det allerede en strategi og retning i bunn for veien videre. Strategien var imidlertid omfattende og komplisert å forstå – spesielt hvis du ikke var en del av ledergruppen. Behovet for bred involvering av alle ansatte og kommunikasjon av strategien internt var undervurdert. Varde Hartmark ble engasjert for å implementere strategien i selskapet og bryte den ned til forståelige biter.
Med andre ord, en typisk oppgave for Varde Hartmark!

Ambisjoner og evner sammenfattes

Møller Mobility Group ønsket å fylle tomrommet mellom MMGs strategiske ambisjon og organisasjonens evne til å realisere målene.
Målet var å legge til rette for at organisasjonen gjennomførte vellykkede endringer for forretningsmodellene som allerede fungerte bra, men også områder som ikke tidligere hadde blitt utforsket.

Løsning: Møller Strategy Room

Løsningen ble Møller Strategy Room – et digitalt verktøy som gjorde det enklere enn noen gang å holde seg oppdatert på selskapets strategi. Ved å bryte ned de viktigste og mest relevante delene til en digital løsning skapt for alle plattformer, laget vi et styrings- og strategiverktøy som hele Møller Mobility Group forstod og begynte å bruke.

Engasjement hos de ansatte

For å engasjere de ansatte implementerte vi et konkurranseaspekt til strategirommet; jo bedre oppdatert du var på strategien, jo høyere poengsum fikk du.
Et annet aspekt med strategirommet var at det skulle bli enklere for ledelsen å holde de ansatte oppdatert på relevante nyheter i selskapet og fra omgivelsene. Hva kjennetegnet den nye modellen til Volkswagen? Og hva må du huske på ved inngåelse av service-avtaler? Det ga strategirommet svar på

Resultatet

Ofte ender strategiprosesser på ledernivå. Det var ikke tilfellet her. Konkurranseaspektet trigget vinnerskaller helt fra verkstedet til styrerommet. Løsningen ble med andre ord et svært populært verktøy.
Mekanikere og selgere fikk en helt ny og bedre forståelse for strategien til selskapet. Like fullt ble strategirommet et sterkt verktøy da lederne skulle formidle retning og veien videre – både internt og eksternt.

Kontaktperson Varde Hartmark

Grunde Fredriksen
gf@vardehartmark.no