• Kunde
    Meny
  • Kategori
    Employer Branding og Strategirealisering
  • Vår kontakt
    Arne Norheim
Meny Masters

I en tøff markeds- og konkurransesituasjon hvor lavpriskjedene vinner terreng, er de ansatte MENYs viktigste og sterkeste merkevaredriver. De ansatte måtte trygges i rollen som kundeveiledere, og utvikle sin kunnskap om salg, service og sortiment.
MENY utfordret Varde Hartmark til å vekke lidenskapen til 10 000 ansatte, mobilisere laget og skape ekstraordinære resultater

Utvikle en digital læringsarena for de ansatte

I tett samarbeid med nøkkelpersoner og medarbeidere hos oppdragsgiver utviklet vi en brukerorientert digital plattform for istandsetting i MENY. Plattformen ble kalt Meny Masters. Den inneholder alt en ansatt trenger av verktøy og opplæringsmoduler for å lykkes med sine oppgaver. Løsningen legger til rette for kommunikasjon/interaksjon mellom medarbeidere og ledere, for spillifisert e-læring, videomateriell, poengsystem m.m.
Løsningen tilgjengeliggjør også brukerstatistikk for administrator som kan overse gjennomføring av kurs og opplæring – og gi ytterligere støtte/oppmuntring ved behov.

Slik ser løsningen ut:
Utvikle en digital kursportal

Løsningen vi utviklet og tilgjengeliggjorde sikrer kontinuitet, måloppnåelse og engasjement i tillegg til rapportering på alle organisatoriske og faglige akser, og kan enkelt tilpasses nytt innhold og ny funksjonalitet. Løsningen er tilgjengelig uansett hvilken plattform den ansatte bruker, og legger til rette for at den ansatte selv tar ansvar for sin læringsvei.
Kjeden har nå et profesjonelt mottak og opplæring av nye medarbeidere, en effektiv implementering av nytt butikkonsept, samt sterk merkevarebygging fra innsiden av organisasjonen.

Resultat

97% av medarbeidere i MENY bruker MENY Masters aktivt og løsningen har bidratt til høy grad av egeninitiert læring blant de ansatte. Over 4 millioner ikke-obligatoriske kunnskapsspørsmål er besvart siden lansering og treningsaktiviteten er høyest utenom butikkens åpningstider.

I etterkant av implementeringen ble det gjennomført en analyse av effektene som opplæringsprogrammet har hatt for MENYs butikker. Ved å sammenstille dataene med gjennomføringstall for opplæringsprogrammet fant Varde Hartmark signifikant bedre tall for butikker med høy gjennomføringsgrad sammenlignet med butikker med lav gjennomføringsgrad. Det ble også funnet signifikant høyere kundetilfredshet i butikker med høy gjennomføringsgrad.

Prisbelønnet løsning

I 2017 tok Varde Hartmark gull på Den Store Retaildagen for arbeidet med MENY Masters.
I 2018 vant Varde Hartmark NM i Employer Branding for arbeidet med MENY Masters.

Kontaktperson Varde Hartmark

Arne Norheim
Arne.Norheim@vardehartmark.no