• Kunde
  Fellesforbundet
 • Kategori
  Digital istandsetting
 • Vår kontakt
  Grunde Fredriksen
Tre utfordringer vi skulle løse

Fellesforbundet er Norges største fagforbund for privat sektor. De har rundt 165 000 medlemmer innen en rekke ulike bransjer, og totalt har forbundet i overkant av 7000 tillitsvalgte.
De tillitsvalgte er selve navet i organisasjonen. De er en viktig kilde til medlemsvekst, og til å bringe informasjon og kunnskap til de andre medlemmene. De er den utøvende faktor i forbundets mandat om å ivareta medlemmenes arbeidsvilkår, og å bistå i enkeltsaker.
Det er svært viktig at de tillitsvalgte er godt istandsatt til å utføre oppgaven. Likevel viste det seg at nesten 80 prosent av de tillitsvalgte mente de hadde behov for opplæring.

Vi kom frem til følgende hovedutfordringer:
 1. Mange tillitsvalgte deltar ikke på kurs
 2. Det er høy utskiftning av tillitsvalgte
 3. Å tilby riktig kursinnhold er vanskelig

Slik løste vi oppdraget

Fellesforbundet jobber kontinuerlig for å sikre at så de aller fleste saker løses på et så lavt organisatorisk nivå som mulig. Den beste medlemsfordelen de kan tilby sine medlemmer er trygge og gode tillitsvalgte som fyller vervet, og ivaretar medlemmenes interesser, og derigjennom fungerer som gode ambassadører.
Et av flere virkemidler som vurderes for å styrke tillitsvalgtapparatet, er utviklingen av en grunnleggende digital tillitsvalgtopplæring, som er tilgjengelig for den tillitsvalgte der han eller hun er, når han eller hun trenger det.

Opplæring som engasjerer og mobiliserer

I tillegg er det flere spørsmål tillitsvalgte og medlemmer brenner etter å få svar på, som det ikke alltid er like enkelt å finne på nett. Derfor fant vi det nyttig å lage "Eksempler fra virkeligheten". Korte filmsnutter hvor tillitsvalgte besvarer aktuelle problemstillinger.

Hva kan Fellesforbundet gjøre for meg?

Vi lagde fordelskalkulatoren til Fellesforbundet, som blir tilsendt alle nye medlemmer. Her kan man regne ut hvilke besparelser og fordeler man henter ut av et medlemsskap.

Resultatet

Løsningen ble Veiviseren, den komplette plattformen for tillitsvalgte. I Veiviseren får de tillitsvalgte en digital velkomstpakke, med innføringskurs, kurs innen ulike, relevante temaer, som oppsigelse og permittering, og en komplett verktøykasse. Innholdet er tilpasset de ulike bransjene som er representert i Fellesforbundet, slik at det hele tiden er relevant for den tillitsvalgte. I tillegg har de tillitsvalgte tilgang til "Eksempler fra virkeligheten" som belyser og besvarer aktuelle spørsmål. Og er man usikker på hva Fellesforbundet bidrar med til sine medlemmer kan man gå gjennom fordelskalkulatoren som alle nye medlemmer nå får tilsendt.

Kontaktperson Varde Hartmark

Grunde Fredriksen
grunde.fredriksen@vardehartmark.no