• Kunde
  DNB Eiendom
 • Kategori
  Employer Branding
 • Vår kontakt
  Arne Norheim
Oppgaven

Hvordan redusere turnover og få nyansatte raskt opp i marsjfart? Se hvordan vi hjalp DNB Eiendom med employer branding. Etter noen år med negativ vekst la DNB Eiendom i 2012 en svært ambisiøs vekststrategi. De skulle bli nummer én i markedet. For å lykkes med dette måtte DNB Eiendom redusere turnover, løfte arbeidsgiverattraktiviteten samt effektivisere onboarding og istandsetting av medarbeiderne

LØSNING
 1. Innsikt
  Vi gjennomførte kartlegging og analyse for å definere målgruppens triggerpunkt og behov, forretningsmessig mulighetsrom (business case) og for å etablere KPIer for prosjekter.
 2. Planverk
  Vi utviklet strategi og planverk for å tiltrekke, beholde og utvikle medarbeidere i DNB Eiendom.
 3. Verktøy
  Vi utviklet digitale og fysiske verktøy til implementeringen av prosjektet. Blant annet en helhetlig rekrutterings- og opplæringsportal for DNB Eiendom utstyrt med hjelpemidler som skulle sikre målrettet og effektiv rekrutteringsarbeid. Vi utviklet også verktøy for å få nye (og eksisterende) meglere raskere opp i marsjfart.
 4. Gjennomføring
  Vi bistod med utrulling og implementering for å sikre høy grad av mobilisering og gjennomføring.
RESULTAT
 • DNB Eiendom økte markedsandel fra 15-20%
 • DNB Eiendom reduserte uønsket turnover fra 20% til 10%
 • DNB Eiendom økte andelen studenter som hadde DNB eiendom som sitt førstevalg fra 30% til 80%
 • DNB Eiendom fikk ansatte raskere opp i fart og reduserte onboarding perioden.
 • DNB Eiendom ble den mest voksende eiendomsmegleren 5 år på rad

“ Varde Hartmark gjorde en strålende jobb, dette var de virkelige kompetente på. Dette var nybrottsarbeid for oss i DNB Eiendom."
Kent Victor Syverstad, tidligere salgsdirektør i DNB Eiendom

Kontaktperson Varde Hartmark

Arne Norheim
arne.norheim@vardehartmark.no