• Kunde
    DNB Eiendom
  • Kategori
    Employer Branding
  • Vår kontakt
    Terje Male
Oppgaven

Hvordan redusere turnover og få nyansatte raskt opp i marsjfart? Se hvordan vi hjalp DNB Eiendom med employer branding. Etter noen år med negativ vekst la DNB Eiendom i 2012 en svært ambisiøs vekststrategi. De skulle bli nummer én i markedet. For å lykkes med dette måtte DNB Eiendom redusere turnover, løfte arbeidsgiverattraktiviteten samt effektivisere onboarding og istandsetting av medarbeiderne

LØSNING

1. Innsikt

Vi gjennomførte kartlegging og analyse for å definere målgruppens triggerpunkt og behov, forretningsmessig mulighetsrom (business case) og for å etablere KPIer for prosjekter.

2. Planverk

Vi utviklet strategi og planverk for å tiltrekke, beholde og utvikle medarbeidere i DNB Eiendom.

3. Verktøy

Vi utviklet digitale og fysiske verktøy til implementeringen av prosjektet. Blant annet en helhetlig rekrutterings- og opplæringsportal for DNB Eiendom utstyrt med hjelpemidler som skulle sikre målrettet og effektiv rekrutteringsarbeid. Vi utviklet også verktøy for å få nye (og eksisterende) meglere raskere opp i marsjfart.

4. Gjennomføring

Vi bistod med utrulling og implementering for å sikre høy grad av mobilisering og gjennomføring.

RESULTAT
  • DNB Eiendom økte markedsandel fra 15-20%
  • DNB Eiendom reduserte uønsket turnover fra 20% til 10%
  • DNB Eiendom økte andelen studenter som hadde DNB eiendom som sitt førstevalg fra 30% til 80%
  • DNB Eiendom fikk ansatte raskere opp i fart og reduserte onboarding perioden.
  • DNB Eiendom ble den mest voksende eiendomsmegleren 5 år på rad

“ Varde Hartmark gjorde en strålende jobb, dette var de virkelige kompetente på. Dette var nybrottsarbeid for oss i DNB Eiendom."

Kent Victor Syverstad, tidligere salgsdirektør i DNB Eiendom

Kontaktperson Varde Hartmark

Terje Male
tm@vardehartmark.no