Evaluer din ledergruppe med VH 360

VH360™ er et unikt digitalt verktøy som gir lederen selv, toppledelse og HR fortløpende og hands-on oppfølging av lederutviklingen.

Verktøyet er basert på forskningen til Cummings & Worley om vellykket ledelse og organisasjonsutvikling, og Varde Hartmarks IRAS-metodikk(strategirealisering) som fokuserer ledernes rolles innen endring, utvikling, medarbeiderskap og resultatoppnåelse.

Verktøyet fokuserer på å gi tilbakemeldinger som virker og utvikler leders evner som resultatskaper.

Bare se her: 

Dette skiller VH360™ fra andre løsninger

VH360™ skiller seg fra andre 360-evalueringer ved at undersøkelsen baserer resultatene på en komplementær vurdering av to dimensjoner, viktighet og etterlevelse. Det gjennomføres altså en gapsanalyse i stedet for absolutte, subjektive vurderinger.

Basert på våre erfaring etter gjennomføring av flere tusen lederevalueringer er vår klare oppfatning at de beste og mest relevante resultatene kan utledes i form av gapsanalyser mellom opplevd viktighet og etterlevelse.

Man har også muligheten til å sammenligne resultatene med liknende virksomheter. Brukergrensesnittet har svært god funksjonalitet og brukervennlighet for respondenter.

Man får så en automatisk rapport, både for individer og ledergrupper, med intuitiv og grafisk fremstiling.

Rapporten inneholder og løfter frem prioriterte forbedringsområder.

Virksomheter vi har gjort lederevaluering for

Ønsker du en prat om lederutvikling, lederevaluering eller VH 360?™

Metha Leonhardsen
metha.leonhardsen@vardehartmark.no
+47 408 30 561

Terje Uthusli
tu@vardehartmark.no
+47 901 25 606