Arne Norheim

Systemledelse

Hvordan kan du som leder ta mest mulig riktige beslutninger, langt fortere enn tidligere, også i krisetider?

Ofte må dyktige ledere utøve ledelse ut fra situasjonsbestemte hendelser. Dette krever at ledere må i større grad tenke helhetlig og ha evner til å ha mer enn én vei å lede. Du må kunne forstå hva slags problem eller system du står overfor, og variere stil deretter. Våre foredragsholdere gir deg rammeverket i dette kurset.

På webinaret vil du blant annet lære

  • Om CYNEFIN-modellen, som er basert på følgende elementer; kompleksitet, kaotisk, sammensatt, enkelhet
  • Å forstå hva slags system man står ovenfor, for så å tilnærme oss oppgaven med en beslutningsmetodikk som passer oppgaven man skal løse
  • At godt lederskap ikke kan baseres på en bestemt preferanse eller en tillært "one-size-fits-all" tilnærming
  • Å kunne lede i ukjent farvann med større grad av usikkerhet, vil bli en stadig viktigere lederegenskaper
  • Å variere lederstilen vår i forhold til hva slags system vi har å gjøre med
  • Å vite når vi skal ta beslutninger alene, eller når vi skal involvere andre og konsultere ekspertmiljøer og støtte oss på bredt sammensatte team i beslutningsprosessene

Målgruppe for kurset

Ledere og nøkkelpersoner som ønsker å utvikle sin lederstil, forstå forskjell mellom ulike situasjoner, og å lære å variere lederstil og tilnærming automatisk.

Kontaktperson:
Arne Norheim

Interessert i våre kurs? Ta kontakt med oss: af@vardehartmark.no