Personvern og datasikkerhet

Vi har løsningene som bygger tillit, gir mer trygghet og lavere skuldre

Seniorkonsulent og jurist

Charlotte Bayegan

Vårt team ledes av Charlotte Bayegan, som er jurist med spisskompetanse innen personvern.

Charlotte har jobbet i Datatilsynet og gitt råd om datasikkerhet og personvern til en rekke virksomheter i privat- og offentlig sektor. I tillegg har hun bakgrunn med å rådgi store selskaper i samfunnsansvar (CSR).

Trenger du hjelp til personvern eller datasikkerhet? Da er Charlotte personen du skal kontakte.

cb@vardehartmark.no
+47 909 89 163

Når datasikkerhet blir et konkurransefortrinn

Vi vet at ledere rundt om i Norge kvier seg for å starte jobben med personvern. Derfor kan vår kunnskap gjøre det enklere for deg å rydde i egen hage. Faktisk kan datasikkerhet bli et konkurransefortrinn for din virksomhet.
Spesielt nå.


Har du noen gang stilt deg selv spørsmålet:

Hvor moden er min virksomhet når temaene er datasikkerhet og personvern?

Vi er klare for å gi deg svaret.

Et samarbeid med oss gir mening når du..

Vil sikre nødvendig internkontroll
icon arrow right
En virksomhet behandler personopplysninger i de aller fleste deler av driften sin. Regelverket for personvern pålegger alle virksomheter å etablere et internkontrollsystem. Har du systemet på plass? Hvis ikke kan du la oss hjelpe deg i gang.

Noe av det vi gjør:

-
Kartlegger status på personvern og modenheten til bedriften
- Utvikler personvernstrategi
- Utvikler rutiner for håndtering av personopplysninger
- Risiko- og sårbarhetsanalyser
Ønsker kontroll på databehandlere
icon arrow right
Har du en databehandleravtale med alle aktører som behandler personopplysninger på dine vegne? Vi hjelper deg med å skaffe oversikt og sette tydelige krav til rutiner overfor dine servicepartnere.

Noe av det vi gjør:

- Kartlegger databehandlere
- Bistår i arbeidet med databehandleravtaler
- Øker kompetanse om behandlingsansvar og databehandler, kategorier av personopplysninger, rettslig grunnlag og prinsipper for behandling, sikkerhetsinstruks mm
Mangler kurs til dine ansatte i personvern
icon arrow right
Visste du at ansatte utgjør en betydelig risiko for brudd på informasjonssikkerhet? Vi skreddersyr opplæring av ansatte i din virksomhet for å hindre at forretningssensitive- eller sensitive personopplysninger kommer på avveie.

Noe av det vi gjør:

- Skreddersyr opplæring til ansatte, ledere og mellomledere
- Grunnopplæring i personvern og datasikkerhet
- Grunnopplæring i GDPR med fokus på rollen som behandlingsansvarlig, databehandler, personvernerklæring mm.
- Digitale opplæringsverktøy med ulike moduler
- Istandsetter ansatte til en trygg ferd i det digitale landskapet
Ønsker løpende veiledning i personvern
icon arrow right
Noen ganger er det godt å ha en profesjonell partner du kan sparre med. Vi hjelper deg og din virksomhet med løpende problemstillinger. Kanskje du må oppdatere personvernerklæringen etter gjeldende regelverk? Eller trenger bistand til å utvikle selskapets samfunnsansvar?

Noe av det vi gjør:

- Løpende veiledning i personvernregelverket
- Gjennomgang av rettslig grunnlag
- Samtykkeerklæring og personvernerklæring
- Bistår HR i arbeidet med ansattes personvern
- Forpliktelser og krav som behandlingsansvarlig og databehandler
- Råd om strategi og tiltak innen samfunnsansvar (CSR)
Vil bygge en sikkerhetskultur
icon arrow right
Hvordan kan du skape engasjement for datasikkerhet og personvern blant de ansatte? Vi kombinerer Varde Hartmarks fagdisipliner og hjelper deg bygge og implementere en kultur som reduserer risikoen for brudd på informasjonssikkerhet.

Noe av det vi gjør:

- Gjennomfører kampanjer, kurs og opplæring for å styrke sikkerhetskulturen
- Utvikler og etablerer rutiner for god cyberhygiene
- Utvikler og innlemmer personvernpraksis og sikkerhetskultur
- Bistå i arbeidet med å identifisere risiko og sårbarheter

Noen kunder vi hjelper med datasikkerhet og personvern

Vårt team på datasikkerhet og personvern

Charlotte Bayegan

Seniorkonsulent
+47 909 89 163
cb@vardehartmark.no

Stein Agnar Sannes

Systemutvikler
+47 939 19 395
sas@vardehartmark.no

Stella Heieren

Konsulent
+47 414 13 133
sh@vardehartmark.no