Terje Male

Daglig leder og partner

Terje har toppledererfaring og har ledet større omstillingsprosjekter knyttet til logistikk, eiendom, IT og digitalisering. Han er ekspert på endringsledelse og strategirealisering

Articles by 

Terje Male