Arne Norheim

Ledelse i krevende landskap

Dette kurset er en guiding i ledelse i krevende landskap. Det vil styrke deg som leder til å håndtere uforutsigbare situasjoner på arbeidsplassen - og til å lede gjennom små og store kriser.

Dette kurset er en guiding i ledelse i krevende landskap. Det vil styrke deg som leder til å håndtere uforutsigbare situasjoner på arbeidsplassen - og til å lede gjennom små og store kriser.

På dette webinaret lærer du
  • Hvordan skaffe deg det nødvendige overblikket over situasjonen, beholde roen og sørge for nødvendig og riktig kommunikasjon internt og eksternt i kriser.
  • Viktigheten av etablering av krisestab, fordeling av roller og praktisk tilrettelegging av roller.
  • Hvordan opprettholde kontroll på utvikling av fakta og gjøre nødvendige justeringer underveis.
  • Den emosjonelle lederreisen i en kriseprosess.
  • Viktigheten av kriseberedskap og krisetrening.

Målgruppe:

  1. Deg med lederansvar på alle nivåer, som særskilt jobber med store endringsprosesser og beredskaps- og kriseledelse.
  2. Kurset passer også godt for mennesker som har lederansvar i komplekse bedrifter, organisasjoner og/eller offentlig sektor, og som til tider er eksponert for offentlig oppmerksomhet

Kontaktperson:
Arne Norheim

Interessert i våre kurs? Ta kontakt med oss: af@vardehartmark.no