Adele Forsberg

Hjemmekontor 2.0

Du har sikkert sørget for at medarbeiderne dine har rammer, struktur og forutsetninger for å utøve sitt arbeid på hjemmekontor. Det er likevel en risiko for at hjemmekontorsituasjonen begynner å slite på dine medarbeidere, så vel som deg som leder.

«Hjemmekontor» betyr alt fra påtvunget isolasjon på kjøkkenstol med synkende tilhørighet, motivasjon og dårlig nett, til kjærkommen fleksibilitet på bedriftens påkostede ergometriske stol med effektive møter og stor frihet.
Hvordan medarbeidere på hjemmekontor har det, og tar det, er uansett et lederansvar som krever mer av deg enn du kanskje er bevisst på.

På webinaret vil du blant annet lære

  • Kurset gir deg nyttige ledelsesverktøy for å sette ny fart på medarbeidernes motivasjon når det fleste fortsatt er på hjemmekontor
  • Motivasjon – Konkrete tips og verktøy for hvordan du gir medarbeiderne ny inspirasjon slik at de opprettholder motivasjonen, og dermed prestasjonsnivået og effektiviteten
  • Samarbeid – Tips til hvordan du kan skape nye typer arenaer for samarbeid og samhandling

Målgruppe for kurset

Kurset passer for alle ledere som ønsker nye ideer og verktøy for fjernledelse.

Kurset varer i 60 minutter, hvorav de siste 10 minuttene er satt av til spørsmål fra deltakerne.

Kontaktperson:
Adele Forsberg

Interessert i våre kurs? Ta kontakt med oss: af@vardehartmark.no