Adele Forsberg

Digital markedsføring

Gjennom dette webinaret vil du som leder stå bedre rustet til å bestille den kompetansen du trenger for å lykkes med digital markedsføring.

På webinaret lærer du

  • Hva som hører hjemme i en strategi for digital markedsføring
  • Teknikker for å analysere og tydeliggjøre posisjonen til din virksomhet
  • Hvordan du utvikler relevante målgrupper
  • Hvordan sosiale medier (både organisk og betalt) kan benyttes for å lykkes
  • Konkret eksempel på et oppsett for digital markedsføring du kan implementere nå
  • Hva slags kompetanse du trenger i teamet ditt for å lykkes
  • Hvordan du implementerer og kommuniserer strategien internt i din virksomhet

Målgruppe

  1. For deg som skal gjøre strategi-jobben selv og ønsker hjelp til teknikker for å lage en strategi som både er effektiv og forståelig.
  2. For ledere som er nysgjerrig på hvordan en godt planlagt strategi for digital markedsføring kan bidra til at virksomheten når sine mål.

Webinaret varer i 60 minutter, hvor de siste minuttene vil benyttes til å svare på spørsmål fra deltakerne.

Kontaktperson:
Adele Forsberg

Interessert i våre kurs? Ta kontakt med oss: af@vardehartmark.no