Benchmark-undersøkelsen Varde Hartmark
Den store benchmark-undersøkelsen (2021)

Vi tar pulsen på kommunikasjonsavdelingene i landets største bedrifter

Har din kommunikasjonsavdeling flere eller færre ansatte sammenlignet med andre bedrifter? Større eller mindre budsjetter? Høyere eller lavere arbeidspress på medarbeiderne? Større eller mindre kontrollspenn i hverdagen? Høyere eller lavere lønn? Flere eller færre arbeidsoppgaver?

Dette er noen av spørsmålene som skal kartlegges de neste dagene. I løpet av få dager vil ca 200 kommunikasjonsansvarlige i store norske virksomheter bli invitert til å delta i en undersøkelse om tilstanden i norske kommunikasjonsavdelinger.

Undersøkelsen foregår på vegne av oppdragsgivere i offentlig og privat sektor og vil gi svar på mange av de spørsmålene som volder kommunikasjonsavdelinger hodebry. Kartleggingen av det indre liv i store norske bedrifters kommunikasjonsavdelinger er den største i sitt slag.

Funnene er spesielt godt egnet til å sekundere effektivitet i egen kommunikasjonsavdeling, og ganske sannsynlig også som underlag til budsjettdiskusjoner og diskusjon om kommunikasjonsavdelingens rolle.

Slik deltar du

Undersøkelsen skal i utgangspunktet benchmarke ca 200 kommunikasjonsavdelinger i Norge. Dersom du deltar i undersøkelsen, vil vi dele hovedfunn med deg. Funnene kan antakelig ha strategisk verdi for deg i arbeidet med å etablere best mulig rammebetingelser for din kommunikasjonsavdeling.

For andre bedrifter gis det anledning til et dypdykk gjennom en egen benchmarkrapport som gir nøkkeltall for den enkelte bedrift sammenlignet med andre.

Vi kan tilby følgende:

  1. For respondentene vil vi vederlagsfritt sende over et executive summary med generelle hovedfunn og nøkkeltall som takk for hjelpen (undersøkelsen tar ca 15 minutter å gjennomføre).
  2. For kommunikasjonsledere som ønsker hovedfunn og nøkkeltall knyttet til egen virksomhet vs andre, lager vi spesialrapport til kr. 49.000,-
  3. For dypdykk i egen virksomhet, dvs. full benchmark og gjennomgang av egen avdeling inkludert kartlegging av arbeidsprosesser, anbefalt organisering, anbefalte tiltak osv kan vi gjennomføre dette for kr. 200.000,-

Kan noen av disse alternativene være interessante for deg?

Har du spørsmål? 

Eller ønsker du å melde deg på undersøkelsen? 

Ta kontakt med:

Stefan Elston

Seniorkonsulent
+47 484 14 008
stefan.elston@vardehartmark.no

Gro-Helene Skalstad

Prosjektkoordinator
+47 928 34 067
ghs@vardehartmark.no