Frykter kjøpesentre må legge ned som følge av økt netthandel

stafettpinne
Kjøpesentrene står i fare for å tape kampen om det økte private forbruket. Markante strategiendringer må til for å snu trenden. Det viser analyser gjennomført av Varde Hartmark.

Eksperter på retail i Varde Hartmark frykter tomme kjøpesentre i årene som kommer

Mens nettomsetningen eksploderte, med en vekst på 32 prosent per juli i år, falt kjøpesentrene én prosent. Fortsetter utviklingen, tilsvarer det omsetningen til 10 regionale kjøpesenter.

– Resultatene fra Varde Hartmarks analyser viser at kjøpesentrene taper markedsandeler til netthandelen og større butikker med lokalisering i bl.a. «handelsparker». Covid 19 har fremskyndet utviklingen og tyder på varige endrede handlevaner blant forbrukerne, sier partner Marianne Bjarstad i Varde Hartmark.

-De må ta en grundig gjennomgang av strategien sin, og ha fokus på innovasjon, fortsetter Bjarstad.

Covid-19 har bidratt til at en stor del av en hardt presset detaljhandel har fått en sårt tiltrengt meromsetning rett i fanget. Dette gjelder særlig kategoriene dagligvarer, hus og hjem og spesialvarer. Så sent som i 2019 var situasjonen for store deler av varehandelen kritisk, med svak lønnsomhet og presset likviditet etter flere år uten topplinjevekst, nedadgående bruttomarginer og økte relative kostnader.

– Etter årets analyser er vi mest spent på hvordan vinnerne bruker den «tilflytte» meromsetningen. Det er et enormt etterslep og behov for effektivisering, innovasjon og investeringer for å tilpasse seg morgendagens konkurransesituasjon. Det er viktig å forstå endringene vi nå ser, og hva det gir av utfordringer og muligheter for virksomhetene fremover, avslutter varehandelsekspert Reidar G. Mueller.

Undersøkelsens hovedfunn:

  • Kraftig økning i netthandelen per juli 2020 bekrefter kundenes sterke preferanser for handel på nett. Flere virksomheter er i ferd med å bli kvalt av netthandelen.
  • Sårt tiltrengt meromsetning for virksomheter i utsatte bransjer med svak lønnsomhet og presset likviditet i 2019
  • Kanalutviklingen i Norge forventes å tilta i årene fremover, og vil kunne gå på bekostning av en rekke kjøpesentre.
  • Forbedret infrastruktur og logistikknettverk gir grunnlag for økt globalisert varehandel, hvor internasjonale aktører kan ta en stadig større del av det norske markedet. Amazons oppstart fra Sverige vil være en forsmak på hva vi har i vente.
  • Andelen «fysisk» butikkhandel i Norge forventes å fortsette og gå ned, men vil fortsatt være den dominerende salgskanalen som en del av et sømløst mulitkanaltilbud fra faghandelskjedene.
  • Vinnere under COVID 19 kan bli fremtidens tapere: Covid 19 og kundenes endrede adferd har bidratt til at store deler av detaljhandelen har fått sårt tiltrengt meromsetning rekende på en fjøl. Suksessen som har preget utvalgte bransjer og aktører det siste halve året er dog høyst midlertidig.

Ønsker du å høre mer om analysene og dine fremtidige muligheter? Ta kontakt med oss for en prat!

05/2021
av
Gro-Helene Skalstad