Fra en gruppe ledere til èn ledergruppe

stafettpinne
Ledermøtene er tilsynelatende hyggelige og effektive. Men under overflaten lurer manglende helhetstenkning, lite samarbeid på tvers, konkurranse om oppmerksomhet og ressurser og ulik virkelighetsforståelse. Jeg møter ofte virksomheter uten en egentlig ledergruppe – bare en gruppe ledere. Her finner du like mange agendaer og måter å jobbe på som antall personer. Så hvordan får vi de som skal styre til å dra i samme retning?

Etter å ha jobbet med lederutvikling i over 30 år for offentlige og private virksomheter har jeg gjentatte ganger sett at samarbeid og lojalitet i ledergrupper ofte er en utfordring. Hver virksomhet og hver ledergruppe er unik, men det er noen fellestrekk som går igjen når vi hjelper bedrifter til å styrke og sammensveise en ledergruppe. Kanskje du kan plukke opp et tips eller to?

Og selv om din ledergruppe ikke sliter akkurat nå så husk; det er i medgangstider du ruster gruppen for motgang.

Dette kjennetegner en ledergruppe som ikke fungerer

Vi vet at velfungerende ledergrupper er helt avgjørende for å drive frem og håndtere tilpasninger og utvikling år etter år. Så hvordan kan du vite om din ledergruppe er rustet for de utfordringene som nødvendigvis kommer? Det finnes ingen fasit, men dette kjennetegner ledergrupper som ikke takler utfordringer særlig godt:

 • Ledernes lojalitet er knyttet til egen enhet og ikke til ledergruppen (helheten)
 • Ledermøtene gir lite, om noe, energi og pågangsmot
 • En eller få dominerer diskusjonene og oppmerksomheten
 • Lederne møter ikke godt nok forberedt
 • Enkelte ledere holder en lav profil og bidrar lite
 • Møtedeltakere deler ikke egne utfordringer og erfaringer
 • Møtedeltakere tar ikke tak i ubehagelige og vanskelige temaer
 • Det fokuseres på detaljer og «saksbehandling» i stedet for fremtid og retning

Alle disse tegnene er uttrykk for en gruppe individuelle ledere som møtes kun for å rapportere. I det lange løp kan møtene bli dysfunksjonelle og miste grepet på utviklingen både i og utenfor virksomheten, dersom de ikke jobber med seg selv som gruppe.
Dette er det vi kaller «en gruppe ledere», som rutinemessig møtes for å informere hverandre, ofte på standardiserte måleparametere. Hva som ikke kommuniseres er umulig å vite.
Én ledergruppe, eller et velfungerende lederteam er noe ganske annet.

Utydelig ledelse skaper splittelse i gruppen

I de aller fleste tilfeller er det usikkerheten rundt virksomhetens mål og retning og den enkelte leders agenda, ambisjoner, personlighet og kommunikasjonsstil som er grunnen til at mange ledergrupper ikke fungerer som forventet.
Ofte er det også misforhold mellom den enkeltes mål og verdier og virksomhetens mål og verdier. Dette er et tegn på utydelig ledelse.Det er selvsagt lederens ansvar å sette retning og tegne et interessant fremtidsbilde, og deretter sette sammen et team som kan levere på dette over tid. En ledergruppe der fremtidsbildet ikke er omforent, tydelig og inspirerende for alle, har ingen mulighet til å lykkes som gruppe. Men det er ikke alltid enkelt å sette denne «retningen» og tegne realistiske og faktabaserte fremtidsbilder.

Men her finnes det hjelp å få. Det er mange som har suksessfortellinger om dette og jeg har vært så heldig å være med på mange slike reiser.
Spør gjerne deg selv:

 • Hvor godt kjenner du egentlig ledergruppen din?
 • Er du sikker på at ledergruppen er helt enig om hva som er det viktigste å fokusere på fremover?
 • Er ledergruppen balansert? Altså, er de viktigste rollene og kompetansene ivaretatt for å lykkes med mål og retning?

Slik får du gruppen til å trekke i samme retning

Ofte ser vi at ledergruppene trenger å stoppe opp litt og se på seg selv, både individuelt og som gruppe. Selvinnsikt er en nøkkelkompetanse for alle ledere, men rolleforståelse og hvordan man passer inn i en bestemt gruppe, er minst like viktig.
Et godt tips kan da være å bruke noen enkle teamkartleggingsverktøy som det finnes mange av lett tilgjengelig på nettet. På den måten setter du i gang samtaler internt i gruppen om hvordan vi er like og forskjellige. Gode ledergrupper er preget av at de, rett som det er, vurderer seg selv og sin måte å jobbe på.

Det vi vet om velfungerende ledergrupper er at de jevnlig:
 • Diskuterer hvorfor de finnes, og hva de har av felles og verdifulle mål
 • Avklarer hva de er enige om når det gjelder kjøreregler og hvordan de håndterer uenighet
 • Vet hvordan de kan vedlikeholde fellesskapsfølelsen gjennom å markere kollektive seire
 • Vet hvordan de dyrker og styrker relasjonene sine slik at de tåler press og utfordringer

Sjekkliste for ledere

Her er en sjekkliste du kan bruke når det gjelder å vurdere din situasjon som ansvarlig for en ledergruppe. På en skala fra 1 til 10, hva er din egen vurdering? Og hva tror du de andre lederne i gruppen ville ha svart?

 1. Vi har et tydelig mandat og en klar forestilling om hvor vi vil
 2. Vi har en tydelig rollefordeling
 3. Vi diskuterer feil og misforståelser på en konstruktiv måte
 4. Våre diskusjoner er preget av en konstruktiv stemning
 5. Våre viktigste oppgaver kan ikke løses uten bidrag fra alle lederne
 6. Vi vet hva vi prøver å oppnå sammen
 7. Vi kan stole på hverandre
 8. Vi bidrar sammen når vi tar beslutninger
 9. Vi diskuterer ofte våre egne metoder og arbeidsmåter
 10. Vi diskuterer ofte hvor gode vi er til å dele informasjon
 11. Vi diskuterer og evaluerer regelmessig hvor gode vi er til å samarbeide om å finne løsninger / ta beslutninger

Resultatene fra denne gjennomgangen gir deg som leder et godt grunnlag for å forsterke og utvikle et velfungerende lederteam som ikke lenger bare møter opp for å rapportere.

Én ledergruppe tenker nemlig helhet, samarbeider, er lojale og tåler utfordringer langt bedre enn en gruppe med ledere.

05/2021
av
Gro-Helene Skalstad