Evne til rask omstilling er helt avgjørende i kriseperioder

stafettpinne
Daglig leder i Varde Hartmark, Terje Male, vet hva som skal til for å stå støtt gjennom en kriseperiode.

- Evne til rask omstilling er avgjørende i kriseperioder.

I slutten av juni 2020 tok Terje Male over som daglig leder og Managing Partner i Varde Hartmark.
– Jeg gleder meg stort til denne oppgaven, og ser fram til å få være med på å videreutvikle et solid norskeid konsulentmiljø, sier Male.

Male tok over da vi nylig var over den første Covid-19-stormen. Varde Hartmark har, tross den uvanlige perioden vi nå har vært gjennom, hatt solid utvikling og vekst, og passerte i år første halvår med tidenes beste resultat. Male er tydelig på hva han mener har vært avgjørende for denne utviklingen.

– Evne til rask omstilling er helt avgjørende i kriser som den vi nå står midt oppe i. Koronasituasjonen har tvunget organisasjoner og ledere til å håndtere hjemmekontor og fjernledelse. Kunnskap om og bruk av digitale kommunikasjons- og møteplattformer har blitt helt avgjørende, sier han.

Varde Hartmark har lang erfaring med digital istandsetting av ledere og organisasjoner, og evnet raskt å tilpasse sitt tjenestetilbud til den nye situasjonen.  
I løpet av de siste 5 månedene har mer enn 3 500 personer deltatt på våre digitale kurs, vi har gjennomført digitale heldags ledersamlinger med opptil 100 deltakere og vi har bistått større børsnoterte virksomheter med gjennomføring av styremøter og generalforsamlinger med sikre avstemmingsløsninger på vår egenutviklede plattform VHGO.

-Man må lære seg å leve med større grad av usikkerhet

Kraftige megatrender som digitalisering, urbanisering, krav til bærekraft, ny teknologi og globalisering bidrar til å øke graden av usikkerhet. Koronasituasjonen har bidratt til å forsterke denne situasjonen. Male har et klart bilde av hvilke utfordringer dette bringer med seg.
– Organisasjoner og ledere må lære seg å leve med større grad av usikkerhet. De tradisjonelle modellene for strategiutvikling og planlegging egner seg ikke så godt for dette formålet. Kunnskap knyttet til fremtidstenking og utvikling av fremtidsbilder med gode veikart kommer til å bli mer og mer avgjørende, fortsetter Male.

Varde Hartmark har bearbeidet en egen metode for utvikling av sannsynlige fremtidsbilder tilpasset den enkelte virksomhetens aktuelle situasjon. Gjennom grundige analyser av de eksterne faktorene som kan påvirke organisasjonen, hjelper de virksomheter til å ta stilling til hvilke grep som er nødvendig for å være rustet til å møte en fremtid hvor graden av usikkerhet er stor.

– Kunstig intelligens og automatisering kommer til å erstatte tradisjonell arbeidskraft og vil bidra til å transformere hele bransjer. Det vil oppstå behov for helt ny kompetanse og kampen om de beste hodene vil stramme seg enda mer til. Gapet mellom samfunnets behov og utdanningsinstitusjonenes evne til å levere avgangsstudenter som møter disse behovene er allerede stort og gapet vil bare fortsette å øke, sier han.

For å overleve i et slik landskap er Male tydelig på at organisasjonene i enda større grad må ta aktivt del i utvikling av sine egne ledere og medarbeidere.
– Arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling må intensiveres, det må tas sterke grep for å bygge en solid bedriftskultur og virksomhetene må utvikle programmer som fremmer innovasjon og kompetanseutvikling, sier han.

Varde Hartmark har lang erfaring på dette området. Ved hjelp av en egenutviklet prestasjonsdriveranalyse, lederutviklingsvektøyet VH360 og bred erfaring med utvikling av digitale treningsplattformer, hjelper de virksomheter med å avdekke og gjennomføre nødvendige ledelse- og organisasjonsutviklingstiltak.

– Vi kan dokumentere merverdier, og vi har en klar ambisjon om å ta en ledende posisjon innenfor organisasjons- og lederutvikling, digital istandsetting og strategirealisering, avslutter Male.

05/2021
av
Gro-Helene Skalstad