Benchmarker kommunikasjons-Norge

stafettpinne

Våren 2021 gjennomførte Varde Hartmark en omfattende benchmarkundersøkelse av norske kommunikasjonsavdelinger.

Benchmark undersøkelsen foregikk på vegne av oppdragsgivere i offentlig og privat sektor, og ga svar på mange av de spørsmålene som volder kommunikasjonsavdelinger hodebry.

Har din kommunikasjonsavdeling flere eller færre ansatte sammenlignet med andre bedrifter? Større eller mindre budsjetter? Høyere eller lavere arbeidspress? Høyere eller lavere lønn? Mer eller mindre sykefravær? Flere eller færre arbeidsoppgaver? Disse og en rekke andre spørsmål knyttet til arbeidsområder, ansvarsområder, forventninger, arbeidspress, produksjonskrav, budsjetter og organisatorisk forankring.

Funnene er spesielt godt egnet til å sekundere effektivitet i egen kommunikasjonsavdeling, og ganske sannsynlig også som underlag til budsjettdiskusjoner og diskusjon om kommunikasjonsavdelingens rolle.

Undersøkelsen skulle i utgangspunktet benchmarke cirka 200 kommunikasjonsavdelinger i Norge.

For spørsmål om undersøkelsen, kontakt: 

Seniorkonsulent

Stefan Elston

se@vardehartmark.no / +47 484 14 008

 eller  

Prosjektkoordinator

Gro-Helene Skalstad

ghs@vardehartmark.no+47 928 34 067

05/2021
av
Gro-Helene Skalstad