3 tiltak for å beholde dine beste medarbeidere

stafettpinne

Internmobilitet er et viktig virkemiddel for å utvikle og beholde de beste medarbeiderne

Evner du og din bedrift å gi medarbeiderne gode utviklingsmuligheter? Har dere gode planer for å utvikle fremtidens ledere? Leverer dere på etterfølgerplanene, eller rekrutterer dere helst utenfra? Får dere til ønsket mangfold i selskapets ledelse?

Internmobilitet er et viktig virkemiddel for å adressere disse spørsmålene. Særlig viktig er mobilitet for å sikre de beste folkene i de viktigste stillingene. Det finnes mange grunner til at det er slik, men det er Varde Hartmark's erfaring at følgende tre erkjennelser kanskje er aller viktigst:

  1. Manglende utviklingsmuligheter er en viktig grunn til at ansatte slutter
    Mange ansatte opplever at eneste mulighet for å vokse karrieremessig er å søke seg til en jobb utenfor egen organisasjon. Skuffelsen er ofte stor når spennende stillinger hovedsakelig besettes av eksterne kandidater.
  2. Vi vet at 70% av utvikling skjer gjennom jobberfaring
    Med dagens stramme arbeidsmarked må organisasjoner ta et sterkt grep om utvikling av egne medarbeidere for fremtiden. Læringsmulighetene må derfor skapes ved å eksponere medarbeidere for nye roller og oppgaver. Særlig de dyktigste talentene må få en rik erfaringsbase som forberede dem på å inntre i mer komplekse stillinger.
  3. Internmobilitet skjer ikke av seg selv
    Det må systematiske arbeid til og gode insentiver for at ledere skal gi fra seg sine beste ansatte til fellesskapet.  Prosessen må styres både når det gjelder å identifisere kandidater som vil ha særlig nytte av nye erfaringer og sikre at mobiliteten faktisk finner sted.

Organisasjonen må utvikle en kultur som verdsetter internmobilitet: Mobilitet må forankres i strategien, fremtidige kompetansebehov og etterfølgerplanene.
Belønningssystemene må ta hensyn til både horisontal og vertikal karriereutvikling. Ikke minst må rekrutteringsprosessen sikre at internkandidater reelt blir vurdert til åpne stillinger.
Til syvende og sist blir spørsmålet om dere ønsker å utvikle egne talenter til de viktigste rollene eller baserer dere på eksternrekruttering?

Ønsker dere vite mer om hvordan dere kan lykkes med internmobilitet? Kontakt oss gjerne for en prat, så hjelper vi deg med å finne en modell som passer deg og din bedrift best.

“Organisasjonen må utvikle en kultur som verdsetter internmobilitet: Mobilitet må forankres i strategien, fremtidige kompetansebehov og etterfølgerplanene.”
05/2021
av
Gro-Helene Skalstad