Er du klar for å sette ny standard?

Vardegruppen er blant Norges kraftigst voksende konsulentgrupperinger. Vi har hatt en årlig vekst på 40% gjennom de syv årene siden etableringen. Management Consulting-selskapet Varde Hartmark er kraftsenteret i gruppen, i rivende utvikling og trenger både på kort og lang sikt flinke folk som kan være med på å heve standarden i bransjen.

Vår visjon er å sette en ny standard for problemløsing og strategirealisering. Gjennom å kombinere harde og myke fagdisipliner får vi tall og folk til å spille sammen, og strategier og planer til å fly. Ved å gjøre alt fra analyser og strategier til endringsprosesser og forbedringsarbeid levende, skaper vi sterkere gjennomslag for våre oppdragsgivere.

Nå vokser vi sterkt med eksisterende og nye oppdragsgivere. Derfor trenger vi nye spillere som er drevet av samme visjon og verdier som oss. Kan det være deg?

Vi får planer til å fly

I 9 av 10 tilfeller er det ikke en ny plan eller strategi våre oppdragsgivere trenger, men hjelp til å realisere den strategien som allerede er lagt. Vårt fokus er strategirealisering med målbar effekt. Realisering handler om å få tall og mennesker til å spille sammen. Det handler om styring og endring.

Dine utfordringer

Hva er din hovedutfordring?

Her er typiske utfordringer vi stadig møter hos våre oppdragsgivere, enten de befinner seg i privat eller offentlig sektor. Dette er utfordringer som enten hver for seg eller til sammen utgjør hindringer for å lykkes i å realisere virksomhetens strategi. Kjenn deg igjen i noen av de utfordringene vi har løst.

Aktuelt

Kontakt oss

  • Tel. +47 22 51 75 00
  • Kart: Hoffsveien 21/23, 0275 Oslo
  • Post: Postboks 499 Skøyen, 0213 Oslo
  • Besøk: Hoffsveien 21/23, 0275 Oslo